Specjalista od wypraszania potomstwa.

Święty Idzi był jednym z najpopularniejszych świętych w średniowiecznej Europie. Zawdzięczał to licznym cudom, które dokonywały się za jego wstawiennictwem, zarówno gdy żył, jak i po jego śmierci. W Polsce kult św. Idziego rozwinął się po szczególnym wydarzeniu, jakim były narodziny księcia Bolesława Krzywoustego. Jego rodzice – Judyta i Władysław Herman – wysłali poselstwo do Prowansji w południowej Francji, do grobu św. Idziego, aby wyprosić dar potomstwa. Gall Anonim w swojej kronice pisze, że kiedy posłannicy Hermana wrócili z misji, Judyta była już w ciąży. Od tego czasu na ziemiach polskich św. Idziego czci się jako patrona, który w szczególny sposób wyprasza u Pana Boga potomstwo małżonkom. Początki kościoła w Mikorzynie sięgają XIIIw. Szczególne ożywienie kultu św. Idziego nastąpiło w czasie, gdy pojawiła się tu drewniana figura przedstawiająca Świętego z łanią przy boku. Od ponad 500 lat figura ta jest „naczyniem”, za pomocą którego wierni proszą Pana Boga o łaski i orędownictwo. W 1999r. dzięki staraniom byłego proboszcza ks.Ryszarda Wachowiaka, kościół w Mikorzynie ustanowiony został pierwszym w Polsce Sanktuarium Świętego Idziego. Pośród wielu cudów, jakie dokonywały się za wstawiennictwem naszego Patrona, dużą część stanowią narodziny potomstwa. Istnieje wiele świadectw, że właśnie tutaj wiele niepłodnych małżeństw wymodliło dar potomstwa i dzięki temu doświadczyło nieopisanej radości rodzicielstwa.

Mając świadomość miejsca, w którym dzięki szczerym i ufnym modlitwom wierni obdarzani są wieloma łaskami, od lat w każdy wtorek modlimy się na nowennie o wstawiennictwo św. Idziego w prośbach i podziękowaniach składanych przez wiernych. W nocy przed pierwszą niedzielą miesiąca adorujemy Najświętszy Sakrament, prosząc Boga m.in. o dar macierzyństwa, a w niedzielę o 11.00 w tej intencji, a także o błogosławieństwo dla dzieci, odprawiana jest Msza święta. W najbliższym czasie chcemy podjąć w Mikorzynie działania służące ochronie zdrowia prokreacyjnego poprzez wielokierunkowe wspieranie małżeństw dotkniętych cierpieniem braku potomstwa. W tym celu powołujemy Fundację Św. Idziego, której głównym celem będzie krzewienie wartości chrześcijańskich, szerzenie kultu naszego Patrona, a przede wszystkim promowanie wartości życia i rodziny oraz działań ochronnych w zakresie prokreacji. Obecnie pracujemy nad przebudową miejscowego Domu Pielgrzyma w celu utworzenia tu poradni leczenia niepłodności w obszarze medycznym jak i psychologicznym. Budynek w połączeniu z kaplicą będzie także miejscem odbywania szkoleń, warsztatów, konferencji tematycznych, a także rekolekcji dla różnych zainteresowanych grup.

W najbliższym czasie - 26.08 do 3.09 - będziemy przeżywać w naszej parafii odpust ku czci św. Idziego. Z inicjatywy ks. proboszcza Witolda Kałmuckiego zostaną w tym czasie przeprowadzone warsztaty pod hasłem Wiara i płodność. Warsztaty mają charakter otwarty – zapraszamy do udziału osoby, które chcą więcej wiedzieć o różnych działaniach ochronnych w zakresie prokreacji, a także adopcji w duchu nauczania Kościoła Katolickiego.