AKTYWNI SENIORZY DZIELĄ SIĘ DOBREM

Już po raz trzeci członkowie Stowarzyszenia Bractwo Św. Idziego w Mikorzynie postarali  się o to, aby życie seniorów w naszej parafii nie było monotonne, a stało się aktywne, atrakcyjne i twórcze. To za sprawą realizowanego w drugiej połowie 2021 r. projektu pt. „Aktywni seniorzy dzielą się dobrem”. Jego realizacja stała się możliwa dzięki wsparciu Programu „Aktywni+” na lata 2021-2025 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Celem projektu było aktywne zagospodarowanie czasu wolnego zamieszkałym na wsi seniorom (60+) w  obszarze kultury, sportu i turystyki, edukacji, a także – to nowość – wolontariatu. Za kwotę dofinansowania 40 tys. zł, mimo trudnego pandemicznego czasu, udało się przeprowadzić wszystkie zaplanowane działania. Ważną rolę w planowaniu pracy odegrało ośmioro Liderów reprezentujących wszystkie cztery wioski naszej parafii, którzy inicjowali działania kierowane do osób starszych oraz do całej społeczności lokalnej, organizowali pracę i podejmowali szczegółowe decyzje organizacyjne. Jedną z nich było aktywne włączenie się seniorów w organizację koncertu pieśni, które tematyką nawiązywały do kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Niemalże stuosobowa  widownia,  złożona z mieszkańców naszej parafii, oklaskiwała profesjonalny duet gitarowy Korycki&Żukowska oraz lokalnego muzyka Karola Kozana. Uczestnicy koncertu  po raz kolejny przekonali się, że udział w wydarzeniach kulturalnych odpręża, pobudza intelektualnie, uaktywnia, pozwalając przede wszystkim wyjść do ludzi.

Osoby starsze dużą wagę przywiązują do stanu zdrowia i utrzymania sprawności fizycznej - widzą dobre skutki zajęć sportowych, w tym zajęć na basenie. Dlatego kolejne działanie projektowe - cotygodniowe wyjazdy na basen, cieszyły się dużym zainteresowaniem i maksymalną frekwencją uczestników projektu. Jednakże, z przyczyn zdrowotnych, nie wszyscy seniorzy mogli korzystać z przyjemnych ćwiczeń w wodzie, dlatego alternatywą były inne formy aktywności fizycznej – ćwiczenia na wolnym powietrzu, nordic walking, piesze wycieczki czy jazda rowerem. Dziś nikogo nie dziwi widok spacerujących z kijkami seniorek, a rajdy rowerowe, m.in. do pobliskiego Doruchowa sprawiły, że „sąsiad zza miedzy”stał się nam jeszcze bliższy. Dzięki pobytowi w doruchowskiej Izbie Pamięci, na lokalnym cmentarzu, kościele parafialnym, a także w bibliotece mieszczącej się w zabytkowym pałacu – uczestnicy rowerowej eskapady mogli poznać historię, życie codzienne i ciekawostki związane z sąsiednią gminą. Sprawność fizyczna seniorów, to także sprawność manualna. O tym, że mimo wieku nie jest z nią tak źle, mogły przekonać się panie biorące udział w warsztatach wyszywania makatek oraz w zajęciach z decoupage – techniki zdobienia przedmiotów papierowymi serwetkami. Do udziału w nich seniorki zaprosiły także młode mamy z dziećmi.  

Jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest bezpieczeństwo. Aby zaspokoić tę potrzebę zorganizowane zostały spotkania z policjantami z Komendy Powiatowej (dziękujemy naszemu dzielnicowemu Panu Pawłowi Szkudlarkowi i Filipowi Ślękowi), z Rzecznikiem Praw Konsumenta (dziękujemy Pani Izabeli Kempińskiej ze Starostwa) i Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (dziękujemy Pani Zuzannie Puchalskiej). Nasi goście wskazywali na różne zagrożenia w codziennym życiu seniorów, w tym również w przestrzeni wirtualnej i komunikacyjnej. Dzięki spotkaniom seniorzy rozeznali się także w tematyce dotyczącej ich praw w zakresie dostępu do pomocy zdrowotnej i socjalnej. Rozbudzenie aktywności turystycznej i zainteresowań krajoznawczych uczestników projektu dokonało się niewątpliwie dzięki czterodniowej wycieczce na Podlasie.  Takie miejsca jak, np. Biała Podlaska, Janów Podlaski, Białowieża, Kodeń – nie są już dla nikogo  punktem na mapie, czy tylko nazwą geograficzną. Pod każdą z nich mieszczą się widoki przepięknych nadbużańskich krajobrazów, obrazki zabytkowych miejsc z architekturą sakralną, muzeami, a także historie związane z dziejami tego regionu Polski. Kulturę tegoż miejsca zawartą w pieśniach, strojach, wytworach artystycznych, a nawet w kulinariach – uczestnicy sierpniowej wycieczki mogli poznać za  sprawą, m.in. zespołu artystycznego seniorów z miejscowości  Hrud, który ugościł nas w swojej siedzibie.   Kilkudniowy wyjazd pozwolił nawiązać dobre relacje i dał możliwość lepszego poznania siebie na wzajem. Bycie razem przez dłuższy czas w „swojej” grupie wiekowej, umożliwiło „przegadanie” potrzeb, codziennych problemów i poszukanie ich rozwiązywania. Ta sytuacja dała początek nowej idei wspólnego działania seniorów w Mikorzynie – wolontariatowi. Pod koniec roku zawiązał się w Mikorzynie Parafialny Zespół Wolontariatu, gdzie do działania seniorzy zaprosili także młodszych mieszkańców naszej parafii. Wolontariat jako "sposób na życie" w naturalny sposób dostarcza impulsu do podnoszenia poczucia własnej wartości oraz poziomu zadowolenia z życia. Zasada jest prosta - robiąc coś na rzecz innych, zapewniasz sobie naturalne poczucie spełnienia. Czas poświęcony na wolontariat owocuje nabywaniem nowych znajomości, zwiększeniem poczucia wspólnoty oraz podnoszeniem umiejętności interpersonalnych. Stały kontakt z ludźmi pomaga rozwijać naturalny system wsparcia, stanowiący doskonałą ochronę przed stresem i trudnościami dnia codziennego.

Mamy nadzieję, że możliwość podtrzymywania dobrych relacji między uczestnikami działań projektowych  – przełoży się na potrzebę kontynuacji kolejnych wypraw po Polsce, ale przede wszystkim zachęci do dalszej aktywności i uczestniczenia w życiu społecznym swoich wiosek tak, by zachować dobrą jakość życia, integrować się i kształtować w społeczeństwie pozytywne postrzeganie starości.

W projekcie uczestniczyło 50 seniorów z terenu 4 wiosek naszej parafii Mikorzyna, Mechnic, Domanina i Tokarzewa. Wśród osób szczególnie zaangażowanych w realizację zadań projektowych był także ks. Proboszcz Witold Kałmucki, który aktywnie wspierał organizatorów, ale także umożliwił korzystanie z pomieszczeń parafialnej Kawiarenki „W Ogrodzie Św.Idziego”. Doświadczonych starszych wspierali młodzi, którzy pomagali w przygotowaniu promocji i organizacji wydarzeń projektowych, obsłudze technicznej, informatycznej i porządkowej. Wszystkim serdecznie dziękujemy!

Jolanta Jędrecka - koordynator Projektu Aktywni+

Urszula Goździcka – prezes Bractwa Św. Idziego w Mikorzynie