Projekt Bractwa Św. Idziego w Mikorzynie,
który uzyskał dotację z gminy Kępno
w kwocie 5.000 zł

O projekcie

„Aktywni seniorzy” to projekt działań skierowanych do ludzi, którzy ukończyli 60 lat życia i / lub osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest uaktywnienie i poprawa jakości życia tej grupy społecznej wsi: Mikorzyn, Mechnice, Domanin, do działań na rzecz społeczności lokalnej. Seniorzy będą planować i realizować zadania częściowo dla swojej grupy, a częściowo dla całej społeczności lokalnej. Projekt proponuje różne formy aktywizacji dla osób powyżej 60 roku życia tj.
1) kulturalna – np. organizacja wyjazdów na koncerty (2 wyjazdy: Wrocław -filharmonia, Kalisz -teatr), przedstawienia teatralne, organizacja koncertów w środowisku lokalnym,
2) fizyczna – zajęcia sportowe (sala -gimnastyka, basen –6 przejazdów opłaconych z dotacji, nordic walking, tenis stołowy),
3) turystyczna – organizacja wycieczek rowerowych, autokarowych(koszt transportu jednej wycieczki –opłacony z dotacji), spotkanie z podróżnikami,
4) edukacyjna – w zakresie zdrowia, urody, mody(4 spotkania –opłacone z dotacji), obsługi komputera, itd.

Aktywni uczestnicy projektu –ok.15- 20 osób, określą się w jakich dziedzinach życia społecznego chcieliby działać tj. organizując wydarzenia kulturalne, turystyczne, sportowe, edukacyjne na terenie wsi. Każda grupa będzie miała przydzielonego doradcę -przewodnika (opłaconego z dotacji) tj. osobę która będzie wspierać grupę w działaniu. Należeć do niej będzie organizacja miejsca spotkań, nawiązanie kontaktu z partnerami projektu, kontakt z podmiotami, które umożliwią realizację zadań.

Działania grup oparte będą na: planowaniu (forma, miejsce, czas), informowaniu o planowanym działaniu, odpowiedzialności za realizację zadania, dokumentowanie działań, podsumowanie efektów działania. Grypy będą mieć spotkania organizacyjne 1/m-c (lub częściej wg potrzeb) –odpowiedzialny doradca. Całość działań koordynować będzie zarząd stowarzyszenia Bractwa Św. Idziego, który podpisze umowę z księgową na obsługę finansowo –księgową projektu(z dotacji gminy). 

Grupy wsparcia:
Zaprosimy do współpracy:
• szkołę – seniorzy będą wolontariuszami podczas warsztatów rękodzielniczych dla dzieci i młodzieży, spotkań zawodoznawczych w ramach doradztwa zawodowego, zaś szkoła udostępni seniorom salę gimnastyczną, komputerową, a szkolny wolontariat wesprze seniorów podczas organizowanych przez nich imprez,
• sołtysów wsi – seniorzy uaktywnią wieś, zaś seniorom sołtys udostępni pomieszczenia do wydarzeń przez nich organizowanych,
• Stowarzyszenie „Mikora” – seniorzy powiększą ofertę ośrodka wypoczynkowego o wydarzenia, które zorganizują, zaś stowarzyszenie nieodpłatnie udostępni miejsca, gdzie te wydarzenia będą się odbywać.
Promocja projektu zaistnieje w lokalnych mediach, na stronach internetowych parafii, stowarzyszenia Mikora, szkoły, plakatach, ulotkach, w ogłoszeniach parafialnych.

Pozyskane środki z dotacji umożliwią seniorom wyjazdy na basen do Ostrzeszowa, Słupi, jeden wyjazd autokarowy do Wyszkowa – drugiego po Mikorzynie sanktuarium Św. Idziego(przy okazji zwiedzenie Warszawy), spotkanie z ludźmi (4 spotkania opłacone z dotacji), którzy pokażą jak przedłużyć sprawność i dobre samopoczucie wraz z upływem wieku(np. zdrowie, moda, internetowa obsługa kont) . Z dotacji opłaceni będą także doradcy (czterech mentorów x 8 spotkań). Wkładem osobowym będzie praca zarządu i członków Stowarzyszenia, którzy będą wspomagać działania i udostępniać pomieszczenia do spotkań organizacyjnych.
Podsumowaniem projektu będzie wspólne świętowanie - spotkanie wszystkich grup działań z prezentacją dokumentacji(zdjęciami) wydarzeń. Nasz projekt zakłada, że będzie to „inicjacja wolontariacka” osób po 60 roku życia na rzecz innych i nie skończy się wraz z zakończeniem projektu, lecz chęć i wola pomocy wzajemnej będzie trwać.

Zakładane rezultaty twarde:
1. odbędą się wydarzenia kulturalne(min.3), sportowe(min.12), turystyczne(min.3) i edukacyjne (min.4) zrealizowane przez seniorów –wolontariuszy przy wsparciu doradców
2. ukażą się informacje o realizowanym projekcie w miejscowej prasie, na stronach internetowych parafii, szkoły, gminy Kępno, w radio Rodzina, oraz na plakatach
3. powstaną grupy seniorów wolontariuszy odpowiedzialnych za zaplanowanie zadań, ich realizację i dokumentowanie
4. przygotowana zostanie prezentacja multimedialna o zaistniałych wydarzeniach.

Zakładane rezultaty miękkie:
1. wzrośnie świadomość osób po 60 roku życia o konieczności wzajemnego wspierania się, aby poprawić jakość swojego życia
2. zwiększy się integracja środowiska lokalnego i poczucie wspólnoty w szczególności w odniesieniu do ludzi starszych i/lub niepełnosprawnych,
3. zaistnieje wśród uczestników projektu przekonanie, że służba innym nadaje sens życiu, a aktywność społeczna gwarantuje bycie członkiem społeczności, przeciwdziała samotności.

Zadania:
1. spotkanie rozpoczynające projekt –przedstawienie założeń projektu (zarząd)
2. wybór doradców – przewodników (zarząd)
3. powołanie 4 grup projektowych (zarząd)
4. planowanie działań grupy (doradcy)
5. działania grup –dokumentowanie (doradcy),
6. podsumowanie projektu (zarząd)

Zarząd Bractwa św. Idziego