Terminy chrztów i roczków ustalamy z księdzem proboszczem w biurze parafialnym.