13 stycznia g. 11.00
17 lutego g. 11.00
16 marca g. 18.00
22 kwietnia g. 11.00
12 maja g. 11.00
16 czerwca g.11.00
20 lipca g. 19.00
18 sierpnia g. 11.00
14 września g.19.00
19 października g. 18.00
17 listopada g.11.00
15 grudnia g. 11.00