Aktywni Seniorzy
Aktywni Seniorzy - artykuł

Aktywni Seniorzy 2017

Jest na świecie wiele Bractw świętego Idziego.

Najbardziej znane jest w Rzymie, pomaga cudzoziemcom, emigrantom. Bractwo św. Idziego w Mikorzynie powstało ze szczególnego natchnienia Ducha Świętego i za przyczyną św. Idziego - opata. Do bractwa mogą należeć katolicy zarówno duchowni jak iświeccy, którzy pragną pogłębić swoje życie wewnętrzne w oparciu o duchowość ewangeliczną. 

Wstępującym do Bractwa zaleca się:

- Starać się żyć w łasce uświęcającej. 
- Uczestniczyć w sposób pełny we Mszy św. 
- Odmówić codziennie następującą antyfonę do św. Idziego:

Pozdrawiajmy i wychwalajmy świętego Idziego. 
Niech nas broni i zasłoni od wszystkiego złego. 
Święty Idzi nasz patronie opiekuj się nad nami. 
Do Jezusa w naszej biedzie przyczyń sie za nami. 
Wyproś chorym powrót zdrowia, smutnym pocieszenie, 
Sprawiedliwym trwałość w cnotach, grzesznym nawrócenie.
 

Ofiarować tę modlitwę : o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne, o poszanowanie poczętego życia, za ludzi chorych na duchu i ciele, o apostolskie zaangażowanie się w zycie parafii. Przyłączając się do Wspólnoty Bractwa stajesz się żywym ogniwem łączącym ludzi zatroskanych o sprawy Chrystusowego Kościoła. Za członków Bractwa /żywych i zmarłych/ w każdy wtorek jest odprawiana Msza św. i nabożeństwo w Sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie.

Bractwo św. Idziego w Mikorzynie został zatwierdzone przez Ks. biskupa Stanisława Napierałę - Ordynariusza Diecezji Kaliskiej dnia 12 stycznia 2000 r. L. dz. 19/2000/B Kalisz


Rok 2018

Bractwo Św. Idziego, pragnąc uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości planuje zorganizować kilka wydarzeń.

1. W najbliższym czasie tj. 3 Maja zapraszamy na pieszą pielgrzymkę do Tokarzewa, by podziękować Matce Bożej za opiekę nad naszą parafią i Ojczyzną

2. 100- lecie niepodległości to także okazja do upamiętnienia jak zmieniło się nasze otoczenie na przestrzeni tego czasu. Pragniemy zorganizować wystawę fotografii miejsc i ludzi kiedyś i dzisiaj "Parafia Mikorzyn dawniej i dziś". Zwracamy się z prośbą do wszystkich parafian o udostępnienie na zasadzie wypożyczenia zdjęć ze zbiorów rodzinnych przedstawiających ludzi i wydarzenia z życia parafii. Każde zdjęcie zwrócimy w ciągu 2 tygodni (wykonamy tylko jego skan). Można przesłać zdjęcie już w formie elektronicznej na adres parafii. Z pozyskanych zdjęć wydrukujemy plansze wystawowe i zorganizujemy wystawę. Na te działania pozyskaliśmy środki w Gminy Kępno w ramach projektu Aktywni seniorzy -2018

3. Organizujemy także wyjazd do arboretum (12 maja –sobota) w Wojsławicach by podziwiać największą w Polsce (900 gatunków i odmian) kolekcję różaneczników i azalii. Zainteresowanych prosimy o zapisy na probostwie.

4. Od 4 do 7 lipca wyjeżdżamy na pielgrzymkę na Warmię i Mazury. Miejscem do którego zmierzamy to Gietrzwałd, jedyne w Polsce i jedno z 12 na świecie miejsc objawień maryjnych uznanych przez Stolicę Apostolską za autentyczne.

5. 25 sierpnia 2018r, odbędzie się XVII edycja koncertu Piosenki Religijnej „Ogrody Św. Idziego -2018” z elementami patriotycznymi. Koncert współfinansuje Gmina Kępno.

6. Listopad – Koncert Pieśni Patriotycznych – współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Wszystkie nasze działania służą integracji całej parafii.

SPOTKAJMY się w tych wydarzeniach jak CZŁOWIEK z CZŁOWIEKIEM


Sprawozdanie z działalności za lata 2005-10

Drodzy Członkowie Bractwa Świętego Idziego!

Mija 10 lat istnienia naszej Wspólnoty modlitewnej. Jest nas kilkaset osób. Mieszkamy w różnych miejscowościach naszego kraju. Łączy nas modlitwa, którą zanosimy do Pana Boga ze świętym Idzim. Zapraszam nowych kandydatów to tej Wspólnoty.

Modlę się tez co wtorek za żywych lub zmarłych Członków Bractwa św. Idziego. Przed 5-ciu laty powstała też grupa aktywna Bractwa św. Idziego, która prócz modlitwy podejmuje różne działania. W poniższym tekście przesyłam sprawozdanie z tej działalności.

Wszyscy razem stanowimy ważną wspólnotę służącą drugiemu człowiekowi, jesteśmy zatroskani o dobro Chrystusowego Kościoła. Niech ta Boża więź trwa, a święty Idzi będzie nam wzorem na drodze do świętości.

Szczęść Bożę!
Pozdrawiam Was.

Ks. Ryszard Wachowiak
Kustosz u św. Idziego

Mikorzyn, dnia 6 listopada 2010 r.

 POBIERZ SPRAWOZDANIE (pdf)

 W poszukiwaniu tożsamości - nowy projekt (pdf)