(plan dla ulic poniżej)

Przygotowanie duchowe: rozważanie fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza,
rozdział 8, wersety 5 – 13. („Setnik z Kafarnaum”)

Gdy wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: "Idź!" - a idzie; drugiemu: "Chodź tu!" - a przychodzi; a słudze: "Zrób to!" - a robi». Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz - w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów». Do setnika zaś Jezus rzekł: «Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś». I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie.

 

Do jakiego świata chcę zaprosić świętego Idziego?
Co potrzebuje uzdrowienia w moim życiu?
Czy chcę prosić o pomoc Jezusa tak, jak setnik?

Jeśli to możliwe, spróbuj poświęcić trochę czasu i zmierzyć się z tym fragmentem Ewangelii podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. W naszej parafii jest taka możliwość w każdy czwartek pół godziny przed wieczorną Mszą Świętą lub w nocy przed pierwszą niedzielą miesiąca (od zakończenia sobotniej wieczornej Mszy do niedzielnej porannej Mszy).

Figurę św. Idziego odbieramy od rodziny poprzedniej lub z kościoła (jeśli po przerwie ma miejsce wznowienie odwiedzin). Najlepiej przekazać figurę po wieczornej Mszy świętej. Jeśli ta pora nie będzie dogodna, proszę ustalić inną godzinę przekazania. Dobrze, aby w przekazaniu uczestniczyła cała rodzina. Wydarzeniu niech towarzyszą świece lub lampiony. W domu należy przygotować specjalne miejsce, aby postawić figurę.

 

 

Proponowany przebieg nawiedzenia figury św. Idziego w rodzinach

 

Postarajcie się, aby w dniu rozpoczęcia nawiedzenia uczestniczyć we Mszy świętej. Najlepiej  w naszej parafii.

Po Mszy ma miejsce przekazanie figury. Wspólna modlitwa: Litania do św. Idziego i inne wg własnego wyboru.

Litania o Świętym Idzim

Kirie elejson, Chryste elejson, Kirie elejson 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, 
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, 
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, 
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, 
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami 
Święta Maryjo, módl się za nami, 
Święty Idzi z rodu królewskiego pochodzący 
Święty Idzi ubogiego własną suknią okrywający 
Święty Idzi w bojaźni Bożej wychowany 
Święty Idzi Boga nade wszystko miłujący 
Święty Idzi gardzący honorami świata 
Święty Idzi prowadzący umartwione życie 
Święty Idzi kalectwa i niemocy ludzi leczący 
Święty Idzi nawracający grzeszników do Boga 
Święty Idzi powietrze uśmierzający 
Święty Idzi jaśniejący cnotą czystości 
Święty Idzi pokorny sługo Chrystusa 
Święty Idzi zbawienny rady dawco 
Święty Idzi przykładzie cnót wszelkich 
Święty Idzi Patronie do Ciebie się uciekających 
Święty Idzi w królestwie niebieskim z Bogiem królujący 
Święty Idzi sierot i ubogich opiekunie 
Święty Idzi, królowi Hermanowi poczęcie i narodzenie syna 
Bolesława u Pana Boga wypraszający 
Święty Idzi wypraszający potomstwo małżonkom 
Święty Idzi wzorze miłości braterskiej 
Święty Idzi używający chwaty wiecznej w niebie 
Święty Idzi w Mikorzynie cudami słynący 
Przez zasługi św. Idziego - przepuść nam Boże 
Przez zasługi św. Idziego - wysłuchaj nas Boże 
Przez zasługi św. Idziego - zmiłuj się nad nami Boże

 

Wieczorem wspólna modlitwa różańcowa

 

Rano, przed wyjściem do pracy, szkoły wspólna modlitwa. Powierzenie dnia Bogu, odczytanie fragmentu Ewangelii przewidzianego na dany dzień (wystarczy wpisać w wyszukiwarce „Ewangelia na dany dzień”)

Około godziny 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, szczególnie w intencji zmarłych z rodziny.

Po południu można zaprosić rodzinę i przyjaciół do wspólnej modlitwy i na herbatę.

Wpis do księgi pamiątkowej.

 

Propozycje:

Godzina Biblijna

Godzina Biblijna - YouTube

Godzina dla dzieci  

Legenda o św Idzim - YouTube


Program odwiedzin rodzin kopii cudownej figury św. Idziego
w parafii Mikorzyn
(data oznacza dzień przyjęcia)

Mikorzyn Osiedle

 

Lp.

Data

Dzień tygodnia

Nazwisko

100.                       

10 kwietnia 2023

Poniedziałek

p. Wojtasik

101.                       

11 kwietnia 2023

Wtorek

p. Tęsiorowscy

102.                       

12 kwietnia 2023

Środa

p. Cieślińscy

103.                       

13 kwietnia 2023

Czwartek

p. Mencel, Smardz

104.                       

14 kwietnia 2023

Piątek

p. Rygusiak

105.                       

15 kwietnia 2023

Sobota

p. Walczak (Jan, Krystyna)

106.                       

16 kwietnia 2023

Niedziela

p. Walczak (Daniel, Lena)

107.                       

17 kwietnia 2023

Poniedziałek

p. Ilscy (Arkadiusz, Anna)

108.                       

18 kwietnia 2023

Wtorek

p. Cierlak

109.                       

19 kwietnia 2023

Środa

p. Skiba (Roman, Teresa)

110.                       

20 kwietnia 2023

Czwartek

p. Skiba

111.                       

21 kwietnia 2023

Piątek

p. Wajs – Wardęga

112.                       

22 kwietnia 2023

Sobota

p. Wardęga

113.                       

23 kwietnia 2023

Niedziela

p. Ilscy (Marek, Renata)

114.                       

24 kwietnia 2023

Poniedziałek

p. Skiba (Barbara, Marian)

115.                       

25 kwietnia 2023

Wtorek

p. Bigos

116.                       

26 kwietnia 2023

Środa

p. Wróbel

117.                       

27 kwietnia 2023

Czwartek

p. Garsztkowiak, Stachura, Malak

118.                       

28 kwietnia 2023

Piątek

p. Przybót, Hołoś

119.                       

29 kwietnia 2023

Sobota

p. Brzozowscy, Janikowscy

120.                       

30 kwietnia 2023

Niedziela

p. Fiszer

121.                       

1 maja 2023

Poniedziałek

p. Krysik

122.                       

2 maja 2023

Wtorek

p. Kubiak, Kozłowscy

123.                       

3 maja 2023

Środa

p. Kosmala

124.                       

4 maja 2023

Czwartek

p. Dobrzyńscy

125.                       

5 maja 2023

Piątek

p. Cierlak

126.                       

6 maja 2023

Sobota

p. Osada, Langner

127.                       

7 maja 2023

Niedziela

p. Walczak

128.                       

8 maja 2023

Poniedziałek

p. Rogozińscy

129.                       

9 maja 2023

Wtorek

p. Małolepszy

130.                       

10 maja 2023

Środa

p. Górscy, Mączka

131.                       

11 maja 2023

Czwartek

p. Tyra

132.                       

12 maja 2023

Piątek

p. Kemscy

133.                       

13 maja 2023

Sobota

p. Pustkowska

134.                       

14 maja 2023

Niedziela

p. Potomscy, Ciurys

135.                       

15 maja 2023

Poniedziałek

p. Jańscy, Goj

136.                       

16 maja 2023

Wtorek

p. Chrząstowscy, Kujawa

137.                       

17 maja 2023

Środa

p. Pałka, Dirbach

138.                       

18 maja 2023

Czwartek

p. Maciejewska, Kulesza

139.                       

19 maja 2023

Piątek

p. Lewek

140.                       

20 maja 2023

Sobota

p. Szczepaniak (Jan, Dorota)

141.                       

21 maja 2023

Niedziela

p. Szczepaniak

142.                       

22 maja 2023

Poniedziałek

p. Burzyńscy

143.                       

23 maja 2023

Wtorek

p. Ilscy

144.                       

24 maja 2023

Środa

p. Kozica

 

 

 

 

Program odwiedzin rodzin kopii cudownej figury św. Idziego

w parafii Mikorzyn (data oznacza dzień przyjęcia)

os. 700 lecia

Lp.

Data

Dzień tygodnia

Nazwisko

68.    

2 marca 2023

Czwartek

p. Małolepszy (nr 296)

69.    

3 marca 2023

Piątek

p. Wrzalscy

70.    

4 marca 2023

Sobota

p. Wróbel (nr 246)

71.    

5 marca 2023

Niedziela

p. Soleccy

72.    

6 marca 2023

Poniedziałek

p. Nowak

73.    

7 marca 2023

Wtorek

p. Famuła

74.    

8 marca 2023

Środa

p. Tomaszewscy

75.    

9 marca 2023

Czwartek

p. Paluszek

76.    

10 marca 2023

Piątek

p. Skiba (nr 235)

77.    

11 marca 2023

Sobota

p. Migoń

78.    

12 marca 2023

Niedziela

p. Skiba (nr 286)

79.    

13 marca 2023

Poniedziałek

p. Szmata

80.    

14 marca 2023

Wtorek

p. Sip, Kanclerz

81.    

15 marca 2023

Środa

p. Kubiaczyk

82.    

16 marca 2023

Czwartek

p. Rybak

83.    

17 marca 2023

Piątek

p. Maciejewscy

84.    

18 marca 2023

Sobota

p. Wypchło

85.    

19 marca 2023

Niedziela

p. Rybczyńscy, Pustkowscy

 

ul. Św. Jana Pawła II

Lp.

Data

Dzień tygodnia

Nazwisko

86.    

20 marca 2023

Poniedziałek

p. Zimmer

87.    

21 marca 2023

Wtorek

p. Pietrzak

88.    

22 marca 2023

Środa

p. Hebisz

89.    

23 marca 2023

Czwartek

p. Furmanowicz, Baraniak

90.    

24 marca 2023

Piątek

p. Wróbel

91.    

25 marca 2023

Sobota

p. Adamusiak

92.    

26 marca 2023

Niedziela

p. Żyłka

93.    

27 marca 2023

Poniedziałek

p. Florczak

94.    

28 marca 2023

Wtorek

p. Rymanowscy (nr 66a)

95.    

29 marca 2023

Środa

p. Łukianowscy

96.    

30 marca 2023

Czwartek

p. Rymanowscy

97.    

31 marca 2023

Piątek

p. Kłobus

98.    

1 kwietnia 2023

Sobota

p. Kunc

99.    

2 kwietnia 2023

Niedziela

p. Jerczyńscy (powrót figurki do kościoła)

 

Ul. Leśna

Lp.

Data

Dzień tygodnia

Nazwisko

1.        

5 lutego 2023

Niedziela

p. Kamola - odbiór figurki z kościoła

2.        

6 lutego 2023

Poniedziałek

p. Kliks (Teresa, Grzegorz)  

3.        

7 lutego 2023

Wtorek

p. Kliks (Monika, Paweł)

4.        

8 lutego 2023

Środa

p. Duchnik (Małgorzata, Krzysztof)

5.        

9 lutego 2023

Czwartek

p. Kowalscy

6.        

10 lutego 2023

Piątek

p. Kończak

7.        

11 lutego 2023

Sobota

p. Stawscy

8.        

12 lutego 2023

Niedziela

p. Parzybót

9.        

13 lutego 2023

Poniedziałek

p. Kliks (Salomea)

10.    

14 lutego 2023

Wtorek

p. Nikodem (Anna, Roman)

11.    

15 lutego 2023

Środa

p. Kempa - Ruch

12.    

16 lutego 2023

Czwartek

p. Szmaj

13.    

17 lutego 2023

Piątek

p. Duchnik (Ewa, Jarosław)

14.    

18 lutego 2023

Sobota

p. Małolepsi

15.    

19 lutego 2023

Niedziela

p. Nikodem (Sylwia, Jan)

16.    

20 lutego 2023

Poniedziałek

p. Balcerzak

17.    

21 lutego 2023

Wtorek

p. Zielińscy

18.    

22 lutego 2023

Środa

p. Szczepaniak

19.    

23 lutego 2023

Czwartek

p. Kucharska

20.    

24 lutego 2023

Piątek

p. Bryłka

21.    

25 lutego 2023

Sobota

p. Jakubczyk

22.    

26 Lutego 2023

Niedziela

p. Steinert

23.    

27 Lutego 2023

Poniedziałek

p. Kliks

24.    

28 Lutego 2023

Wtorek

p. Jędreccy

25.    

1 marca 2023

Środa

p. Skwarkowska (powrót figurki do kościoła)

 

 

 

Program odwiedzin rodzin kopii cudownej figury św. Idziego
w parafii Mikorzyn
(data oznacza dzień przyjęcia)

Ul. Doruchowska

Lp.

Data

Dzień tygodnia

Nazwisko

1.        

6 stycznia 2023

Piątek

p. Cieplik (odbiór z kościoła)

2.        

7 stycznia 2023

Sobota

p. Kucharzak

3.        

8 stycznia 2023

Niedziela

p. Głowik

4.        

9 stycznia 2023

Poniedziałek

p. Sztukowscy

5.        

10 stycznia 2023

Wtorek

p. Kurzawa, Urbaniak

6.        

11 stycznia 2023

Środa

p. Żymełka

7.        

12 stycznia 2023

Czwartek

p. Żymełka, Wasiak

8.        

13 stycznia 2023

Piątek

p. Jakubczyk

9.        

14 stycznia 2023

Sobota

p. Wróbel

10.    

15 stycznia 2023

Niedziela

p. Gzik

11.    

16 stycznia 2023

Poniedziałek

p. Jakubczyk

12.    

17 stycznia 2023

Wtorek

p. Kowalińscy

13.    

18 stycznia 2023

Środa

p. Kowalińska

14.    

19 stycznia 2023

Czwartek

p. Kaczmarek

15.    

20 stycznia 2023

Piątek

p. Poprawa

16.    

21 stycznia 2023

Sobota

p. Rybczak

17.    

22 stycznia 2023

Niedziela

p. Dobrzyńscy

18.    

23 stycznia 2023

Poniedziałek

p. Żurecki

19.    

24 stycznia 2023

Wtorek

p. Brylak, Kaczmarzyk

20.    

25 stycznia 2023

Środa

p. Lewek

21.    

26 stycznia 2023

Czwartek

p. Braun

22.    

27 stycznia 2023

Piątek

p. Rybak

23.    

28 stycznia 2023

Sobota

p. Szymkowiak

24.

29 stycznia 2023

Niedziela

p. Rybczak (powrót figurki do kościoła)

 

 

 

Ul. Strumykowa i Parkowa

(data oznacza dzień przyjęcia)

 

 

Lp.

Data

Dzień tygodnia

Nazwisko

1.        

27 listopada 2022

Niedziela

p. Ilscy

2.        

28 listopada 2022

Poniedziałek

p. Ilscy, Majchrzak

3.        

29 listopada 2022

Wtorek

p. Pastusiak

4.        

30 listopada 2022

Środa

p. Rogowska

5.        

1 grudnia 2022

Czwartek

p. Wróblewska

6.        

2 grudnia 2022

Piątek

p. Nowak

7.        

3 grudnia 2022

Sobota

p. Szczepaniak, Giza

8.        

4 grudnia 2022

Niedziela

p. Szczepaniak

9.        

5 grudnia 2022

Poniedziałek

p. Król

10.    

6 grudnia 2022

Wtorek

p. Krzywiźniak

11.    

7 grudnia 2022

Środa

p. Rybczyńska

12.    

8 grudnia 2022

Czwartek

p. Rybczyńscy

13.    

9 grudnia 2022

Piątek

p. Szumscy

14.    

10 grudnia 2022

Sobota

p. Świtoń

15.    

11 grudnia 2022

Niedziela

p. Hennig

16.    

12 grudnia 2022

Poniedziałek

p. Kurpik

17.    

13 grudnia 2022

Wtorek

p. Mutmann 

18.

14 grudnia 2022

Środa

p. Wojtasik - Mikorzyn 39 (powrót figurki do kościoła)