Ul. Strumykowa i Parkowa

(data oznacza dzień przyjęcia)

 

 

Lp.

Data

Dzień tygodnia

Nazwisko

1.        

27 listopada 2022

Niedziela

p. Ilscy

2.        

28 listopada 2022

Poniedziałek

p. Ilscy, Majchrzak

3.        

29 listopada 2022

Wtorek

p. Pastusiak

4.        

30 listopada 2022

Środa

p. Rogowska

5.        

1 grudnia 2022

Czwartek

p. Wróblewska

6.        

2 grudnia 2022

Piątek

p. Nowak

7.        

3 grudnia 2022

Sobota

p. Szczepaniak, Giza

8.        

4 grudnia 2022

Niedziela

p. Szczepaniak

9.        

5 grudnia 2022

Poniedziałek

p. Król

10.    

6 grudnia 2022

Wtorek

p. Krzywiźniak

11.    

7 grudnia 2022

Środa

p. Rybczyńska

12.    

8 grudnia 2022

Czwartek

p. Rybczyńscy

13.    

9 grudnia 2022

Piątek

p. Szumscy

14.    

10 grudnia 2022

Sobota

p. Świtoń

15.    

11 grudnia 2022

Niedziela

p. Hennig

16.    

12 grudnia 2022

Poniedziałek

p. Kurpik

17.    

13 grudnia 2022

Wtorek

p. Mutmann 

18.

14 grudnia 2022

Środa

p. Wojtasik - Mikorzyn 39 (powrót figurki do kościoła)

 

Przygotowanie duchowe: rozważanie fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza,
rozdział 8, wersety 5 – 13. („Setnik z Kafarnaum”)

Gdy wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: "Idź!" - a idzie; drugiemu: "Chodź tu!" - a przychodzi; a słudze: "Zrób to!" - a robi». Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz - w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów». Do setnika zaś Jezus rzekł: «Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś». I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie.

 

Do jakiego świata chcę zaprosić świętego Idziego?
Co potrzebuje uzdrowienia w moim życiu?
Czy chcę prosić o pomoc Jezusa tak, jak setnik?

Jeśli to możliwe, spróbuj poświęcić trochę czasu i zmierzyć się z tym fragmentem Ewangelii podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. W naszej parafii jest taka możliwość w każdy czwartek pół godziny przed wieczorną Mszą Świętą lub w nocy przed pierwszą niedzielą miesiąca (od zakończenia sobotniej wieczornej Mszy do niedzielnej porannej Mszy).

Figurę św. Idziego odbieramy od rodziny poprzedniej lub z kościoła (jeśli po przerwie ma miejsce wznowienie odwiedzin). Najlepiej przekazać figurę po wieczornej Mszy świętej. Jeśli ta pora nie będzie dogodna, proszę ustalić inną godzinę przekazania. Dobrze, aby w przekazaniu uczestniczyła cała rodzina. Wydarzeniu niech towarzyszą świece lub lampiony. W domu należy przygotować specjalne miejsce, aby postawić figurę.

 

 

Proponowany przebieg nawiedzenia figury św. Idziego w rodzinach

 

Postarajcie się, aby w dniu rozpoczęcia nawiedzenia uczestniczyć we Mszy świętej. Najlepiej  w naszej parafii.

Po Mszy ma miejsce przekazanie figury. Wspólna modlitwa: Litania do św. Idziego i inne wg własnego wyboru.

Litania o Świętym Idzim

Kirie elejson, Chryste elejson, Kirie elejson 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, 
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, 
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, 
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, 
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami 
Święta Maryjo, módl się za nami, 
Święty Idzi z rodu królewskiego pochodzący 
Święty Idzi ubogiego własną suknią okrywający 
Święty Idzi w bojaźni Bożej wychowany 
Święty Idzi Boga nade wszystko miłujący 
Święty Idzi gardzący honorami świata 
Święty Idzi prowadzący umartwione życie 
Święty Idzi kalectwa i niemocy ludzi leczący 
Święty Idzi nawracający grzeszników do Boga 
Święty Idzi powietrze uśmierzający 
Święty Idzi jaśniejący cnotą czystości 
Święty Idzi pokorny sługo Chrystusa 
Święty Idzi zbawienny rady dawco 
Święty Idzi przykładzie cnót wszelkich 
Święty Idzi Patronie do Ciebie się uciekających 
Święty Idzi w królestwie niebieskim z Bogiem królujący 
Święty Idzi sierot i ubogich opiekunie 
Święty Idzi, królowi Hermanowi poczęcie i narodzenie syna 
Bolesława u Pana Boga wypraszający 
Święty Idzi wypraszający potomstwo małżonkom 
Święty Idzi wzorze miłości braterskiej 
Święty Idzi używający chwaty wiecznej w niebie 
Święty Idzi w Mikorzynie cudami słynący 
Przez zasługi św. Idziego - przepuść nam Boże 
Przez zasługi św. Idziego - wysłuchaj nas Boże 
Przez zasługi św. Idziego - zmiłuj się nad nami Boże

 

Wieczorem wspólna modlitwa różańcowa

 

Rano, przed wyjściem do pracy, szkoły wspólna modlitwa. Powierzenie dnia Bogu, odczytanie fragmentu Ewangelii przewidzianego na dany dzień (wystarczy wpisać w wyszukiwarce „Ewangelia na dany dzień”)

Około godziny 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, szczególnie w intencji zmarłych z rodziny.

Po południu można zaprosić rodzinę i przyjaciół do wspólnej modlitwy i na herbatę.

Wpis do księgi pamiątkowej.

 

Propozycje:

Godzina Biblijna

Godzina Biblijna - YouTube

Godzina dla dzieci  

Legenda o św Idzim - YouTube