Kult św. Idziego rozwija się od początku powstania Parafii w Mikorzynie.

W roku 2004 r. obchodziliśmy 700-lecie istnienia parafii. Istnieją wzmianki, że parafia nasza jest starsza. Prawdopodobnie przed chrztem Polski istniał na tych ziemiach kult pogański. Misjonarze chrześcijańscy często praktykowali w ten sposób, że wpierw ewangelizowali właśnie miejsca kultu pogańskiego .Niech jednak to zostanie dla historyków. Być może ta strona pozwoli rozwiązać ów problem?

Kult św. Idziego dociera do Polski równolegle z powstawaniem naszej państwowości.. Znane są zapiski u Galla Anonima o cudownych narodzinach Bolesława Krzywoustego za przyczyną św. Idziego. Pięknie to wyśpiewała Ewa Demarczyk w "Balladzie o cudownych narodzinach". Bolesław Krzywousty podobnie jak jego ojciec Herman byli wielkimi czcicielami św. Idziego i fundatorami kościołów pod jego wezwaniem. W najbliższej okolicy mamy kilka kościołów p.w. św. Idziego: Domasłów, k. Bralina, Siemianice k. Kępna, Przedborów k Grabowa n. Prosną i Brzeźnio. To wszystko w zasięgu kilkunastu czy kilkudziesięciu kilometrów.

Tradycja przekazuje, że w czasie różnych nieszczęść osobistych (choroby) czy epidemii - zarazy., pomoru ludzie uciekali do Mikorzyna ,aby za przyczyną św. Idziego wyprosić łaski ocalenia ,wyzdrowienia, pomocy duchowej czy potomstwa. Te cudowne rzeczy zdarzają się i dzisiaj czego jestem świadkiem jako kustosz u św. Idziego. Nie zwołujemy komisji badawczych jak to czasem się dzieje w wielkich sanktuariach. Ludzie mówią piszą listy o swoich doświadczeniach duchowych za przyczyną św. Idziego. To są dla nich cudowne wydarzenia. I o to chodzi. To ma być przede wszystkim dla nich , dla umocnienia wiary pielgrzymów. Rozgłos i komisje nie zawsze są potrzebne. Św. Idzi w średniowieczu chrześcijańskim należał do tzw. 14 Wspomożycieli, których Kościół polecał jako największych orędowników przyzywanych w wielorakich sprawach.. I tak jest do dziś. Najlepiej ukazuje to litania o św. Idzim w jakich sprawach jest On dziś przyzywany.


Litania o Świętym Idzim

Kirie elejson, Chryste elejson, Kirie elejson 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, 
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, 
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, 
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, 
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami 
Święta Maryjo, módl się za nami, 
Święty Idzi z rodu królewskiego pochodzący 
Święty Idzi ubogiego własną suknią okrywający 
Święty Idzi w bojaźni Bożej wychowany 
Święty Idzi Boga nade wszystko miłujący 
Święty Idzi gardzący honorami świata 
Święty Idzi prowadzący umartwione życie 
Święty Idzi kalectwa i niemocy ludzi leczący 
Święty Idzi nawracający grzeszników do Boga 
Święty Idzi powietrze uśmierzający 
Święty Idzi jaśniejący cnotą czystości 
Święty Idzi pokorny sługo Chrystusa 
Święty Idzi zbawienny rady dawco 
Święty Idzi przykładzie cnót wszelkich 
Święty Idzi Patronie do Ciebie się uciekających 
Święty Idzi w królestwie niebieskim z Bogiem królujący 
Święty Idzi sierot i ubogich opiekunie 
Święty Idzi, królowi Hermanowi poczęcie i narodzenie syna 
Bolesława u Pana Boga wypraszający 
Święty Idzi wypraszający potomstwo małżonkom 
Święty Idzi wzorze miłości braterskiej 
Święty Idzi używający chwaty wiecznej w niebie 
Święty Idzi w Mikorzynie cudami słynący 
Przez zasługi św. Idziego - przepuść nam Boże 
Przez zasługi św. Idziego - wysłuchaj nas Boże 
Przez zasługi św. Idziego - zmiłuj się nad nami Boże

Należy też pamiętać, że Grób i kościół św. Idziego w miejscowości Święty Idzi (St Gilles) na południu Francji należał do największych sanktuariów. Był zaraz po św. Jakubie w Composteli w Hiszpanii. W Sanktuarium w Mikorzynie ma swoje pieśni i modlitwy o św. Idzim. W każdą I niedzielę miesiąca przed poranną Mszą św. śpiewane są Godzinki ku czci św. Idziego. Poza tym w każdy wtorek wieczorem latem g. 19.00 a w okresie zimowym g. 18.00 jest Msza i nabożeństwo do św. Idziego. W tym dniu podobnie jak w niedzielę jest odsłaniana Figura przypominająca nam piękną, świetlaną postać św. Idziego. Szczególnie wiele intencji wierni składają właśnie w ten wtorkowy czas.