1. Niedziela Palmowa otwiera najważniejszy tydzień w naszej wierze. Jesteśmy zaproszeni do ponownego przeżywania tajemnic życia Jezusa Chrystusa. Zachęcam do większego skupienia i częstszej modlitwy, bo ona jest źródłem nadziei. Aktualny limit osób w naszej świątyni to 43 osoby.

  • Odwiedziny chorych w środę od godz. 9.00

  • Liturgię Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek rozpoczniemy o godz. 18.00.  W pierwszej kolejności do udziału zapraszam rodziców (rodzeństwo) kapłanów oraz dzieci, które przygotowują się do I Komunii i ich rodziców; Adoracja w kaplicy adoracji „ciemnicy” do godz. 22.00;

  • W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły; kościół będzie otwarty od godz. 8.00; wieczorną modlitwę rozpoczniemy o godz. 17.00 od Drogi Krzyżowej przy stacjach na zewnątrz kościoła, którą rozpoczniemy przy figurze św. Jana Pawła II; krzyż poniesie tylko delegacja, wszystkich pozostałych proszę o łączność duchową; bezpośrednio po Drodze Krzyżowej rozpoczniemy Liturgię Męki Pańskiej; adoracja przy Grobie Pańskim potrwa całą noc; krzyż adorujemy poprzez ukłon lub przyklęknięcie, nie dotykamy krzyża; w pierwszej kolejności zapraszam Matki i Ojców Różańcowych oraz dzieci z klasy 4 i ich rodziców, ponieważ będzie to 1. piątek miesiąca;

  • Przez całą Wielką Sobotę będzie adoracja przy Grobie Pana Jezusa. Poświęcenie pokarmów:
   przy ołtarzu polowym na zewnątrz w godzinach: 9.00, 10.00, 12.15         
   Domanin Osiedle 10.15, Domanin przy kaplicy 10.30        
   Mechnice 10.50        
   Bekalarka 11.15        
   Rudniczysko 11.30    
   Tokarzew 11.45        
   można również poświęcić pokarmy podczas liturgii domowej tak, jak  w zeszłym roku;
   Tego dnia swoje imieniny będzie obchodził ks. Ryszard, proszę pamiętać o modlitwie w intencji wieloletniego proboszcza oraz o życzeniach;
   liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 20.00; w pierwszej kolejności do udziału w liturgii zapraszam rodziców ministrantów oraz wspólnoty Ruchu Światło – Życie;

  • Procesji rezurekcyjnej nie będzie ani wieczorem ani rano;

  • Osoby nie wymienione zachęcam do udziału poprzez transmisję lub pozostanie na zewnątrz (do dyspozycji będą krzesła)

  • W Niedzielę Zmartwychwstania Msze święte o godzinach: 6.30, 9.30 (w Tokarzewie), 11.00, (nie będzie Mszy świętej o 15.00); możliwość przyjęcia Komunii Świętej 15 minut po zakończeniu Mszy o 6.30 i 11.00

  • W drugie święto Msze święte wg porządku niedzielnego (7.30, T 9.30, 11.00, 15.00)

  • Bardzo proszę o przestrzeganie wszystkich wymagań sanitarnych: limitu osób, dystansu, dezynfekcji, noszeniu maseczek;

 2. Proszę wstrzymać na 2 tygodnie kwestę wielkopostną.
 3. Gazety: Gość Niedzielny, Przewodnik Katolicki, i dodatki o św. Józefie, Opiekun.
 4. O posprzątanie kościoła proszę parafian z ul. Dworcowej w sobotę 10 kwietnia o godz. 9.00.
 5. Zapowiedzi przedślubne:
  Artur Świderski, par. św. Idziego w Mikorzynie, kawaler 
  Julia Hojeńska, par. Wniebowzięcia NMP w Kierznie, panna


  Intencje mszalne 29 marca – 4 marca 2021r.

   

  29 marca

  Wielki Poniedziałek

   

  18.00   + Józef Rybczyński 2r. zm. rodzice i rodzeństwo

  30 marca

   Wielki Wtorek

   

   

   

  18.00  W intencjach Nowenny do św. Idziego: o ustanie pandemii,
  za członków Bractwa św. Idziego, o zdrowie dla Bartka, o zdrowie dla Krystyny, o zdrowie dla Wiktorii

  + Michalina, Monika, Kazimiera, Leon, Franciszek, Ludwik, Jan Mencel
   i zm. z rodz.

  + Wojciech Dukiewicz – od Jana Wrobla, Grzegorza Soleckiego, Kazimierza Dziedzica, Mariana Dobrzyńskiego z rodzinami, Stanisława
  i Reginy Powolnych;

  + Henryk Konarski – od Reginy Ilskiej z rodz.,

  + Wojciech Dukiewicz 6r. i zm. z rodz.

  + Tomasz Tomaszewski – od Teresy i Józefa Hołoś oraz Magdaleny Linka
     z rodz.,

  + Roman Pustkowski – od siostrzeńca Szczepana Mieszały z Ostrzeszowa     Pustkowia;

  31 marca

  Środa

  7.15 W pewnej intencji

  1 kwietnia

   Wielki Czwartek

   

  18.00 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

   

  2 kwietnia

   Wielki Piątek

  17.00 Droga Krzyżowa

              Nabożeństwo Męki Pańskiej (bezpośrednio po Drodze Krzyżowej)

  3 kwietnia

   Wielka Sobota

  20.00 Liturgia Wigilii Paschalnej

  4 kwietnia

  Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

  6.30 Krystyna Skiba 9r., Franciszka, Franciszek Skiba, Pelagia, Józef, Józef             syn Cierlak, Marian Parzybót, Stanisław Górecki

  T 9.30 + Tadeusz, Helena, Michał Jurasik, Leon Kryś, Leszek Szymański
              i zm. z rodz.
  11.00   + Stanisław Kowaliński 2r., Jadwiga Kowalińska
              Chrzest Hanna

  5 kwietnia

  Poniedziałek Wielkanocny

  7.30 + Anna Boślak 10r., Andrzej Krowicki 14r. i zm. z rodzin Krowickich
              i Brylaków

  T 9.30 + Antoni, Anna Wróbel

  11.00 + Czesław Wróbel

  15.00 + Lucyna Śródka – od Karola Kozana