Intencje mszalne

Niedziela 7.30 +Jadwiga Brylak – od sąsiadów
Tokarzew 9.30 Za Parafian
11.00 O łaskę rodzicielstwa dla Pauliny i Daniela
15.00 Godzina Miłosierdzia

Poniedziałek 7.15 1.+Katarzyna Antoni Wyryma, Wiktoria Antoni Cieplik
2.+Jadwiga Brylak – od syna Eugeniusza z żoną
11.00 +Janina Jokiel – pogrzebowa
Wtorek 18.00 1.Nowenna w intencjach za zmarłych:
+kapłanów, Członków Bractwa św. Idziego , Pielgrzymów, z naszych rodzin:
+Jan Krzak – od Grażyny Małolepszej z Olą, Moniki Krzysztofa Matysiak
+Władysława Walczak – od siostry Anny Mieszała z rodziną
+Mieczysław Szewczyk – od r. Iwańskich z Siedlikowa
+Irena Szczepaniak – od zięcia Henia i wnuka Arka
+Mieczysław Chwalisz – od Związku Emerytów i Rencistów z Doruchowa
+Zofia Konarska – od Barbary i Andrzeja Ilskich z Mikstatu4
+Ludwik Mencel – od Stanisława Rybczyńskiego z r. Jadzi Moska i rodziny
Kempów z mamą
+Alojzy Ćwiek – od r. Bolków ze Spóla
+Kazimierz Osiecki – od r. Przybyłów z Torzeńca
+Dariusz Kolanek – od brata Mirka z rodzinż

2. O Boże błogosławieństwo i dar potomstwa dla Arlety i Sławomira

Środa 7.15 1.+ Mieczysław Szewczyk – od siostrzenic Marii
Dąbrowskiej i Danuty Wądłowskiej z rodzinami
2.+Dariusz Kolanek – od mamy
Czwartek 17.00 +Halina Żymełka – od r. Jędreckich
17.30 Adoracja – prowadzi Rudniczysko
18.00 +Stanisław Nawrot – od wnuka Tomka z rodziną
i Ryszarda Mazura z rodziną
Piątek 7.15 ++Matki i Ojców Różańcowych
Szkolna 11.50 +Halina Żymełka – od Pracowników i Emerytów Szkoły
w Mikorzynie
Tokarzew 17.00 +Arkadiusz Piszczyński – od r. Wróblów, Cieślów,
Szczepaniaków, Płachtów, Rosiejków i Tadeusza Nowickiego z rodziną
Sobota 18.00 1. Jan Świtoń 2r.
2. Za Parafian

Niedziela 7.30 +Franciszek 24r. Anastazja i Stanisław Osieccy
Tokarzew 9.30 + Waldemar Banaś – od r. Frasów z Tokarzewa, Ireny
Oleś , Ogórkiewiczów z Olszyny i Walerii Fras
11.00 +Jadwiga 12r. Ludwik 19r.Kazimierz Józef Żureccy,
Marian Kowalczyk i ++ z rodziny
18.00 Msza św. z modlitwą o uzdrowienie w kontekście
czasu modlitwy za zmarłych
15.00 Godzina Miłosierdzia

Ogłoszenia parafialne

1. Można składać zaduszki jednorazowe do skarbony przed ołtarzem a całoroczne na probostwie przez listopad.
2. Przed kościołem, aktualna prasa.
3. O sprzątanie kościoła proszę ostatnia grupę z Mechnic następnie Mikorzyn –Osiedle Wysznowskie.
4. W tym tygodniu I czwartek i piątek miesiąca. Godzinę św. w czwartek prowadzą parafianie z Rudniczyska
5. Dziękuję p. Janowi Wróblowi za utrzymywanie porządku na cmentarzu. Dziękuje za pomalowanie krzyża na cmentarzu p. Pawłowi Florczakowi
6. Za tydzień kandydaci na ministrantów maja przyjęcie do grona