1. Msza święta wieczorna będzie odprawiana o godz. 19.00. Nabożeństwo majowe od poniedziałku do soboty będziemy odprawiali w po Mszy świętej (wyjątkowo w czwartek przed Mszą na zakończenie adoracji). Zachęcam do udziału w nabożeństwach przy krzyżach
    i kapliczkach przydrożnych, szczególnie w niedziele.
  2. W poniedziałek przypada Uroczystość Św. Stanisława Biskupa i Męczennika.
  3. Próba dzieci przed I Komunią w poniedziałek o godz. 16.30;
  4. Zachęcam do udziału w Nabożeństwie Fatimskim w sobotę 13 maja po Mszy świętej wieczornej.
  5. Pielgrzymka dzieci z racji rocznicy I Komunii Świętej do Kalisza odbędzie się w sobotę 13 maja. Wyjazd o godz. 8.00 spod szkoły. Msza rocznicowa w naszej parafii w niedzielę o godz. 11.00.
  6. Dziękuję za posprzątanie kościoła i demontaż dekoracji świątecznej. W sobotę proszę osoby, które jeszcze nie były z ul. Św. Jana Pawła II (godz. 9.00).
  7. Plan odwiedzin św. Idziego dla Mikorzyna Pustkowia, ul. Św. Idziego i ul. Dworcowej jest wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz w Internecie. Jeśli ktoś został pominięty, a chciałby przyjąć św. Idziego, to proszę o kontakt.
  8. Zachęcam do czytania prasy katolickiej: Gość Niedzielny, Przewodnik Katolicki, gazety dla dzieci.

 

Intencje mszalne 8 – 14 maja 2023r.

8 maja
Poniedziałek

Uroczystość
św. Stanisława

19.00 + Stanisław Szczepaniak i zm. z rodz. Szczepaniaków

_______________________________________________________

 

 

9 maja

 Wtorek

 

 

 

 

19.00  W intencjach Nowenny do św. Idziego:
o pokój na świecie, za członków Bractwa św. Idziego,

 

+ Tadeusz Tutula – od Sołtysa i Rady Sołeckiej z Mikorzyna
+ Tadeusz Dubiel – od Wiesława Góreckiego z rodz., Jerzego Kozicy z rodz., Andrzeja Kempy z rodz., Tadeusza Nowickiego z rodz.

+ Maria Antosiak – od pracowników Zakładu Wylęgu Drobiu w Doruchowie
+ Piotr Hołoś – od Romana i Jerzego Rybczyńskich z rodzinami

+ Kazimierz Nawrot – od Sebastiana Krysika z rodz.
+ Jacek Majchrzak – od sąsiadów i znajomych: Stochmiał, Geni Krzemińskiej, Ryszarda Wróbel, Marka Tęsiorowskiego, Mariana Dobrzyńskiego, Irka Krzemińskiego, Skibów, Eli i Tadeusza Kałuży z Mikorzyna, Soleckich z rodzinami

+ Joanna Dukiewicz – od rodz. Skibów

+ Czesław Duchnik – od Anny i Dominika Wardęga z rodz.
+ Maria Misiak – od sąsiadów z Domanina: Dorota Zaczyńska, ks. Karol Zakręt, Słowik, Jacek Zaczyński, Jan Jędrysiak, Krzysztof Dombek, Danuta Siwek, Małgorzata Czarnecka, Ryszard Walkowiak, Ewa Zakręt, Ziomko, Krystyna Dombek, Emilia Dombek, Burzała, Łętowska z rodzinami

+ Czesława Stachura – od rodz. Zimochów i Gotfrydów

+ Helena Łuczak – od rodz. Wiśniewskich z Ostrzeszowa
+ Łukasz Goliński  - od Sławomira i Ilony Chudy z dziećmi
+ Władysława 5r., Józef Łagoda, Irena i Euzebusz Lesiak i zm. z rodz. Lesiaków i Łagodów
+ Kazimiera Cierlak – od Teresy Gandeckiej, Weroniki i Stefana Grzesiak

+ Jan, Helena Jakubczyk – od rodz. Kleinów i Kempów z Ostrówca

+ Mieczysław Gruszka – od Eweliny i Artura Tokarskich z rodz.
+ Agata Kaczmarek – od chrzestnego Bogdana
+ Barbara Prajsnar – od męża i syna

 _______________________________________________________

10 maja
Środa

7.15  + Ks. Stefan Kałmucki 13r.

 _______________________________________________________

11 maja

 Czwartek

18.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź
19.00
+ Czesław 20r., Jadwiga, Maran Moczko i zm. z rodz.

 _______________________________________________________

12 maja

 Piątek

19.00 + Stanisław Doruch, Rafał Niełacny i zm.  z rodz. Grześkowiaków

 _______________________________________________________

13 maja
Sobota 

19.00 + Marian Czarnecki – od córki Bogusi z rodz.
Różaniec Fatimski

 _______________________________________________________

14 maja

VI Niedziela Wielkanocna

7.30     + Radosław Pastok – od siostry Beaty z rodz.
T 9.30 +  Marian Krzak 10r. i zm. z rodz.
11.00   Rocznica I Komunii Świętej – Za parafian

15.00 Godzina Miłosierdzia