Terminy chrztów i roczków ustalamy z księdzem proboszczem w biurze parafialnym.

Copyright © Sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie
Webmaster: Katolicki.net | Hosting: Kylos