Sanktuarium to miejsce święte.

Tutaj Pan Bóg hojniej niż gdzie indziej rozdaje swoje łaski . Najczęściej spotykamy się z sanktuariami maryjnymi. Rzadziej dotyczącymi Pana Jezusa czy Świętych Pańskich. Dziś zaprasza Cię Sanktuarium świętego Idziego ( St.Gilles, Aegidius...)w Mikorzynie.  Znane nam są wielkie miejsca święte, które nazywamy Sanktuariami Narodowymi jak np. Jasna Góra. Wśród tych wielkich są i małe. Nie znaczy to, że tutaj Pan Bóg mniej rozdziela łask. Jest po prostu w małej miejscowości , na wiosce Sanktuarium często powstaje w ciągu długich lat. Narasta tradycja ,umacnia się tu wiara, człowiek odczuwa bliskość Boga, doświadcza Jego łaski przychodzą pielgrzymki aż w końcu Kościół oświadcza dekretem biskupim, że jest to miejsce święte i nadaje kościołowi tytuł SANKTUARIUM. Tak też i było w naszym przypadku.

Było to 4 września 1999r. Sanktuarium św. Idziego w tym dniu potwierdził odpowiednim dekretem ks. Biskup Stanisław Napierała - ordynariusz Diecezji Kaliskiej. Tradycja mówi, że od początku naszych dziejów św. Idzi zjawiał się w tym miejscu ,gdzie teraz stoi kościół. Pomagał ludziom w różnych sprawach. Od wieków w przekonaniu społeczeństwa św. Idzi w Mikorzynie - to miejsce święte. Kroniki podają ,że np. w czasie zaborów przychodzili tu pielgrzymi od Wieruszowa, Wielunia ze Śląska, z Sycowa, Oleśnicy i aż od Trzebnicy- nie licząc całej południowej Wielkopolskiej ziemi. W okresie letnim najwięcej ludzi przychodzi na modlitwę. Z księgi wpisów wynika , że są z różnych stron Polski. Natomiast na tygodniowy odpust - zwłaszcza zakończenie - kilka tysięcy wiernych.