1. Dzisiaj podczas Mszy świętej o godz. 11.00 dzieci z naszej parafii przyjmą po raz pierwszy Pana Jezusa w sakramencie Eucharystii. Dzieci wraz z Rodzicami będą przeżywały biały tydzień: w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w kościele o godz. 18.40, w środę proszę, aby dzieci uczestniczyły w strojach komunijnych w nabożeństwie majowym przy kapliczce najbliżej swojego domu. Otoczmy te dzieci modlitwą, aby Chrystus zakorzenił się w ich sercach. W imieniu parafii dziękuję Rodzicom za dar dla parafii – dofinansowanie renowacji feretronów (1900 zł). Rodzicom dzieci, które w przyszłym roku przystąpią do I Komunii dziękuję za posprzątanie kościoła i obejścia oraz przygotowanie dekoracji w kościele.
 2. Święto św. Andrzeja Boboli przypada w poniedziałek. W ostatnim czasie odnawia się nabożeństwo do tego świętego patrona Polski, w wielu miejscach odbywają się dziś procesje różańcowe. Za przyczyną św. Andrzeja prośmy o odnowę moralną dla nas wszystkich.
 3. Formacyjne spotkanie wolontariatu odbędzie się we wtorek. Wszystkich związanych
  z wolontariatem zapraszam na nabożeństwo majowe, Mszę Świętą i spotkanie na plebanii. Zawsze w 3. wtorek miesiąca odbędzie się takie spotkanie.
 4. 18 maja, w środę, przypadają urodziny Karola Wojtyły. Nasza społeczność szkolna będzie obchodzić Dzień Patrona Szkoły. Msza święta z tego tytułu będzie odprawiona o godzinie 9.15. W piątek o godzinie 20.00 przy figurze św. Jana Pawła II odbędzie się koncert zespołu GRAMY. Wszystkich zapraszamy do udziału.
 5. Msza święta wieczorna jest odprawiana o godz. 19.00. Nabożeństwo majowe od poniedziałku do soboty będziemy odprawiali o godz. 18.40 (w środy po Mszy porannej), w niedziele w łączności z Mszą świętą o godz. 7.30 albo 11.00. Zachęcam do udziału w nabożeństwach przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych.
 6. Spotkania duszpasterskie:
  • Krąg św. Idziego: poniedziałek godz. 19.30
  • Wtorek godz. 17.00: Witoldziki, 17.30 Gzibiarze
  • Wspólnota dorosłych: środa, godz. 16.15
 7. Młodzież zachęcam do udziału w festiwalu „Tratwa”, który odbędzie się w Pleszewie w dniach 27-28 maja. Zapisy u ks. proboszcza. Proszę również o wsparcie inicjatywy poprzez nabycie cegiełek.
 8. O posprzątanie kościoła proszę kolejną grupę z Mechnic w sobotę o godz. 9.00. Dziękuję za uprzątnięcie i wywiezienie śmieci z cmentarza. Proszę o zachowanie porządku na cmentarzu. Dziękuję również za naprawienie części dachu oraz odnowienie postumentu figurki św. Idziego przy ulicy.
 9. Zachęcam do czytania prasy katolickiej: Gość Niedzielny, Przewodnik Katolicki , gazety dla dzieci. Opiekun. Jest także specjalny numer PK poświęcony społecznikom.
 10. Zapowiedzi:
  1.  Dawid Hącel, kawaler, par. Kępno, rzym.-kat       
   Sandra Gasztych, panna, rzym.-kat. Mikorzyn
  2. Monika Mituła, panna, par. Grabów, rzym. – kat.
   Hubert Bacik, kawaler, par. Mikorzyn, rzym. – kat.
  3. Tomasz Kosik, kawaler, rzym. – kat, par. Mikorzyn
   Aleksandra Zielińska, rzym. – kat. par. Głogów

 

 

Intencje mszalne 16 – 22 maja 2022r.

16 maja

Poniedziałek
Święto
św. Andrzeja Boboli

18.40 Nabożeństwo majowe
19.00
+  Adam Kozan – od chrześniaka Pawła z rodziną (od Edwarda Mencla z rodziną,  od Marka, Grzegorza, Jacka Kubot z rodzinami)
_____________________________________________________

 

 

17 maja

 Wtorek

 

 

IPP – indywidualna poza parafią

18.40 Nabożeństwo majowe

19.00  W intencjach Nowenny do św. Idziego:
o pokój na świecie, za członków Bractwa św. Idziego, w intencji wolontariatu

+ Ryszard Cieplik – od Jurka Jakubczyka z rodz.
+ Marianna Nawrot – od rodziny Tyc z Wyszanowa *IPP
+ Tadeusz Morzydusza – od Małgosi i Marty z rodzinami z Doruchowa i Kowar *IPP
+ Mariusz Mikulski – od Tomasza Jędrzejaka z żoną *IPP
+ Stefan Wróbel – od Piotra Wróbla z rodz., od Adama Wróbla z rodz.

+ Bronisław Gil – od rodz. Dymarskich z Doruchowa

+ Marzena Leśniak – od Sylwii i Marka Mikołajczyków z Grabowa, Grzegorza i Żanety Grzelak z Giżyc

+ Edward Mencel – od Barbary i Michała Jędrysiaków z rodz.
+ Helena Kliks – od sąsiadki Reginy z Andrzejem, sąsiadów: Marka Kamola z żoną, Ireny Fras z mężem, Maryli Balcerzak z mężem
+ Józef Kuch – od kuzyna Bogdana z rodziną *IPP

+ Józef Tyra – od pracowników Zakładu Chemomet

+ M.A.–*IPP

18 maja

Środa


7.15
W pewnej intencji  
            Nabożeństwo majowe
9.15 W intencji społeczności szkolnej

_____________________________________________________

19 maja

Czwartek

18.40  Nabożeństwo majowe
19.00 
+ Jan Rybczyński 1r. – od żony z synem

_____________________________________________________

20 maja
Piątek
Św. Bernarda ze Sieny

18.40 Nabożeństwo majowe
19.00
+ Władysław Lewandowski – od Pałków i Dirbachów, od rodz. Czarnasiaków, od rodz. Wardęgów z Rychtala

_____________________________________________________

21 maja
Sobota

16.00 W intencji Barbary i Mariana w 50. rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz św. Idziego dla całej rodziny

18.40 Nabożeństwo majowe
19.00
+ Bronisława 4r., Czesław Wojtasik

_____________________________________________________

22 maja

VI Niedziela Wielkanocna


7.30
+ Ewa Tęsiorowska 9r.
T 9.30
+ Irena, Czesław Jasińscy i zm. z rodz.

11.00 + Lucjan, Jadwiga Fiszer – od córki Grażyny z rodziną
Nabożeństwo majowe           
15.00 Godzina Miłosierdzia