Stowarzyszenie „Bractwo Św. Idziego” w Mikorzynie zakończyło realizację projektu: „Przydrożni świadkowie”, na realizację którego dotację otrzymało z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Celem projektu było skatalogowanie i opisanie przydrożnych krzyży i kapliczek na terenie parafii Mikorzyn obejmującej wioski: Mikorzyn, Tokarzew, Rudniczysko, Mechnice, Domanin. W realizację projektu została włączona młodzież gimnazjalna z Zespołu Szkół w Mikorzynie oraz mieszkańcy wsi objętych naszym projektem, dzięki, którym mogliśmy ustalić fakty i opisać historię przydrożnych krzyży i kapliczek.

Opracowaliśmy kartę każdego obiektu, która zawiera fotografie, historię jego powstania oraz związane z nim legendy i opowieści. Karty zostały przekazane bibliotekom i instytucjom kultury na terenie gminy Kępno. Wydaliśmy również folder z kapliczkami i krzyżami z naszej parafii.

"Bractwo św. Idziego" serdecznie dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w realizację projektu.

 Domanin karty obiektu
 Mikorzyn karty obiektu

 Rudniczysku karta obiektu
 Tokarzew karty obiektu