1. Rozpoczynamy ostatni tydzień adwentu. Zachęcam tych, którzy jeszcze tego nie uczynili, aby zatroszczyć się o przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania.
  W naszej parafii będzie możliwość we wtorek po wieczornej Mszy do 19.30
  i w czwartek od 17 do 18.
 2. Roraty w tym tygodniu w poniedziałek i czwartek, po ostatnich roratach ubierzemy choinkę dziecięcą.
 3. Opłatki i świece Caritas będzie można nabywać w kawiarence po każdej Mszy niedzielnej, również w sobotę.
 4. Odwiedziny chorych będą w środę od godz. 9.00. Proszę zgłaszać chorych w zakrystii, w biurze, albo telefonicznie.
 5. W wigilię Msza święta o godz. 8.00 rano – ostatnia adwentowa. Wieczorem zasiądziemy do Wieczerzy Wigilijnej. Postarajmy się o to, aby miała ona charakter religijny: wspólna modlitwa, odczytanie fragmentu Pisma Świętego (Łk 2, 1 – 20), śpiew kolęd, modlitwa za zmarłych.
 6. Uroczystość Bożego Narodzenia rozpoczniemy Pasterką: o godz. 22.00 w Tokarzewie
  i o północy w kościele. W I Święto dwie Msze będą w kościele: o 9.30 i 11.00. Nie będzie Mszy w Tokarzewie.
 7. W tym roku II dzień świat zbiega się z Niedzielą Świętej Rodziny. Będzie dodatkowa Msza św. o godz. 15.00 a po niej wspólne śpiewanie kolęd i spotkanie z dziećmi przy żłóbku. Podczas wszystkich Mszy będzie odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, dlatego proszę, aby małżonkowie przyszli razem na Msze.
 8. Odwiedziny duszpasterskie w tradycyjnej formie nie odbędą się. Podobnie jak
  w zeszłym roku pobłogosławię wszystkie domy relikwiami św. Idziego, ale w sposób bardziej zorganizowany, tak, aby parafianie mogli w tym uczestniczyć. Szczegóły będą podane za tydzień. Wyjątek stanowi poświęcenie nowych domów oraz modlitwa
  w domach dzieci, które przygotowują się do I Komunii.
 9. Dziękuję za dostarczenie i ustawienie choinek w kościele i w kaplicy w Tokarzewie. Dziękuję za posprzątanie kościoła parafianom z osiedla za cmentarzem. O posprzątanie przed świętami proszę mieszkańców Bekalarki (w czwartek o godz. 9.00).
 10. Kwesta na ogrzewanie jest jednorazowa, a nie miesięczna.
 11. Zachęcam do czytania prasy katolickiej: Gość Niedzielny, Przewodnik Katolicki oraz gazety dla dzieci, nowy numer Opiekuna.
 12. W okresie zimowym toalety są czynne tylko w budynku przy kawiarence.
 13. Bardzo proszę o zachowywanie wszelkich norm sanitarnych, dystansu, noszenia maseczek, dezynfekcji rąk. Od 15 grudnia w naszym kościele mogą przebywać 302 niezaszczepione osoby.

 

Intencje mszalne 20 – 26 grudnia 2021r.

20 grudnia
Poniedziałek

18.00 + Maria 29r., Ignacy Ilscy, zm. rodzeństwo

_____________________________________________________

 

 

21 grudnia

 Wtorek

 

 

 

 

IPP – indywidualna poza parafią

18.00  W intencjach Nowenny do św. Idziego:
za członków Bractwa św. Idziego
o szczęśliwą i udaną operację, powrót do pełni sił i zdrowia, potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże dla Anny
o zdrowie dla Jolanty, dla Jana, dla Grzegorza

+ Józefa Mikulska – od Zofii Kosik z rodz.

+ Ludwik Dobrzyński - od sołtysów gminy Kępno (*IPP)

+ Franciszek Nowak – od Kazimiery Sawickiej ze Szklarki Mielęckiej z Wiolettą i Krzysztofem z rodz. (*IPP)

+ Bonifacy Nowicki – od Stefana Wróbla, Marii Szczepaniak, Idziego Szczepaniaka z rodz., Stainertów, Pustkowskich, Frasów, Joklów (*IPP)

+ Zenon Wolny – od Andrzeja Śniadek z rodz. z Książenic (*IPP)

+ Henryk Jokiel – od pracowników DH „Rolnik” stoisko spożywcze
+ Ryszard Cieplik – od rodz. Gonera z Galewic

 

_____________________________________________________

22 grudnia

Środa

7.15 Za parafian

 

_____________________________________________________

  23 grudnia

  Czwartek

 

17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź

18.00 + Wiktoria, Franciszek, Piotr Jakubczyk, Józef 19r., Irena, Lidia,             Marek             Makowscy

 

_____________________________________________________

24 grudnia

             Piątek

Wigilia Bożego Narodzenia

8.00  W pewnej intencji

 

_____________________________________________________

 

25 grudnia

 Sobota

Uroczystość Bożego Narodzenia

Tokarzew
22.00 + Jarosław, Leon Cieśla i zm. z rodz.

 

24.00 Za parafian

 

W kościele!
9.30 + Adam Kozan – od syna Karola, od córki Klaudii

11.00  + Agata Krzywiźniak
Roczek Antonina

 

_____________________________________________________

 

26 grudnia

Niedziela Świętej Rodziny

 

7.30 + Jan Wróbel, Józef, Jan, Pelagia Wróbel, Mieczysław, Marek, Józefa Grzesiak i zm. z rodz. Żureckich

T 9.30 + Dawid Jeżyk, Karol, Krystyna Braun, Anna, Andrzej Trzeciak,             Anna, Jan Jeżyk

11.00  +  Jan, Helena Jakubczyk – od siostry Michaliny z mężem, Romana i Andrzeja z rodzinami

15.00 Za parafian
Parafialne śpiewanie kolęd