1. Bóg zapłać za ofiary złożone na pomoc dla misjonarzy. Zebraliśmy 741 zł.

2. W związku z zaistniałą sytuacją, w naszej parafii wprowadzam następujące ustalenia:
a. Wszystkie nabożeństwa są transmitowane przez Internet
b. Podczas udziału w nabożeństwach zachowujemy wytyczne GIS i Biskupa Kaliskiego
c. Nasz kościół pozostaje otwarty w ciągu dnia, figura Świętego Idziego będzie cały czas odsłonięta
d. Przy tradycyjnym obchodzeniu ołtarza po Mszy nie całujemy relikwii, ale pod figurą św. Idziego czynimy znak Krzyża
e. Do czasu ustania epidemii będzie w niedzielę odprawiana dodatkowa Msza święta o godz. 15.00
f. Zachęcamy do omawiania w domach z rodziną Różańca codziennie o godz. 20.30. Ja z ks. diakonem Jakubem będziemy odmawiali Różaniec w kościele;
g. Jeśli są osoby, które potrzebują pomocy przy zakupach lub innych czynnościach, to proszę o kontakt, są chętni wolontariusze do pomocy;

3. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej będziemy odprawiali w piątki po wieczornej Mszy świętej, natomiast w kaplicy w Tokarzewie po Mszy o godz. 16.30. Gorzkie Żale będziemy śpiewali po Mszy południowej.

4. Sprzątanie kościoła: dziękujemy i prosimy następne rodziny z ulicy Parkowej.

5. Gazety: Opiekun (sylwetki świętych kobiet), Przewodnik Katolicki, Gość Niedzielny (rekolekcje z kard. Wyszyńskim).


KOMUNIKAT BISKUPA KALISKIEGO Z DNIA 13 MARCA 2020 R.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce pragnę przypomnieć, że w dniu 12 marca br. biorąc pod uwagę zagrożenie wywołane koronawirusem udzieliłem dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a) osobom w podeszłym wieku,
b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d) osobom, które czują obawy przed zarażeniem.

Zachęcam do korzystania z łaski dyspensy i duchowej łączności w tym czasie na modlitwie, zwłaszcza w czasie niedzielnych Mszy św. transmitowanych przez środki masowego przekazu, także przez Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej i telewizję internetową Dom Józefa.

Stosując się do rozporządzeń organów państwowych z dnia 13 marca br. zarządzam, aby podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła przebywało maksymalnie 50 osób wliczając duchowieństwo parafialne oraz służbę liturgiczną. W pierwszej kolejności udział w liturgii należy zapewnić osobom zamawiającym intencję mszalną. Niech duszpasterze tak zorganizują sprawowanie Mszy św., aby przestrzegano regulacji prawnych administracji rządowej. W razie konieczności proszę zwiększyć ilość i częstotliwość niedzielnych Mszy św. W związku z tym apeluję do wszystkich o roztropność, zrozumienie i odpowiedzialne współdziałanie dla dobra każdego z nas.

Jednocześnie polecam, aby kościoły były otwarte wciągu dnia, a kapłani niech stworzą okazję do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu.

Zachęcam kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby ochoczo odpowiedzieli na apel ks. abpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego KEP, i każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Niech wszyscy wierni w tym samym czasie w swoich domach i rodzinach odmawiają różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

Wszystkich zawierzam św. Józefowi, naszemu przemożnemu patronowi i z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

/-/ bp Edward Janiak
Biskup Kaliski

Kalisz, dnia 13 marca 2020 roku
L.dz. 522/2020


Intencje mszalne 16 – 22 marca 2020r.

16 marca

Poniedziałek

 

18.00 + Prakseda Pisklak – od Grzegorza Jurasika z rodz., od Doroty Michalskiej z rodz.

 

17 marca

Wtorek

18.00 W intencjach Nowenny do św. Idziego:

O zachowanie od epidemii
O zdrowie dla Bartka, o zdrowie dla Anieli

+ Stanisława, Jan, brat Krzysztof Suchaneccy
+ Stefania, Józef Ogrodowiak

+ Krystyna Skiba, Franciszek, Franciszka Skiba, Pelagia, Józef, syn Józef Cierlak z okazji imienin, Stanisław Górecki, Marian Parzybót

18 marca

  Środa

7.15 Za parafian o zachowanie od epidemii

19 marca

  Czwartek
Uroczystość Św. Józefa

 

17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 + Józef Stawski – od żony

 

20 marca

 Piątek

 

T: 16.30 + Natalia Jokiel – od rodziny Szczotów


18.00 + Helena, Leon Małeccy, Stanisława, Franciszek, Tadeusz Gruszka, Dariusz Gajewski, Jolanta Tomczak

18.30 Droga Krzyżowa (po Mszy)

21 marca

Sobota

18.00 + Krzysztof Zubrzycki 2r.

22 marca

IV Niedziela Wielkiego Postu

 

7.30     + Bronisława 27r., Władysław Nogała

 

T 9.30 + Stanisław Kepma


11. 00 + Wojciech Dukiewicz 1 r.
Gorzkie Żale


15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
            + Idzi Szczepaniak – od zarządu OSP Mikorzyn