Intencje mszalne

Niedziela 7.30 +Halina Żymełka – od chrzestnicy Dominiki z rodziną
Tokarzew 9.30 +Jan Krzak 1r.
11.00 +Stanisław Nikodem – od żony
15.00 Godzina Miłosierdzia.
16.00 W int. DK

Poniedziałek 7.15 1.+Stanisław Nawrot – od Edwarda Mencla z rodziną
2.+Jacek Tęsiorowski – od r. Tęsiorowskich
i Leszczyńskich Kierzenka
Wtorek 11.oo pogrzeb :+Agata Krzywiźniak
18.00 Nowenna w intencjach za zmarłych:
+kapłanów, Członków Bractwa sw. Idziego, Pielgrzymów, z naszych rodzin:
+Józef Gocha – od r. Mrugałów
+Ignacy Marianna Gandeccy, Józef Cierlak, Helena Jan Ostrowicz
+Halina Żym,ełka – od kuzyna Marka z rodziną
+Bogdan Julianna Brzozowscy, Maria Bilicka, Bronislawa Chowańska
+Władysława Walczak – od wnuczki Anny z rodziną
+Irena Szczepaniak – od r. Ilskich z Mikstatu
+Mieczysław Szewczyk – od r. Marczaków z Rudniczyska
+Ludwik Mencel- 0d Ewy i Bogdana Matysek z rodziną
+Kazimierz Osiecki – od wnuczki Renaty z rodziną
+Zofia Konarska – od r. Braunów
+Janina Jokiel – od sąsiadów Zimochów i Gotfrydów
+Dariusz Kolanek – od Renaty Czworowskiej z dziećmi
+Alojzy Ćwiek -0d Czesława Ćwieka z rodziną
Regina Kończak – od r. Łagodów
+Stanisława Warkocz – od kuzynki Haliny Ilskiej z rodziną
+Stanisław Nikodem – od Danki Kanclerz z rodz. Geni Romana Żymełków z r
+Czesław Wróbel – od r. Rybczyńskich i Zbigniewa Falszewskiego z Bralina
+Zofia Kusińska – od chrześniaczki Szczot z rodziną

Środa 17.00 Za Parafian (ochrzczonych, zaślubionych i pochowanych)

Czwartek Nowy Rok
Tokarzew 9.30 +Zofia Kusińska –od syna Franciszka i corki Anny z r-i
11.00 +Wanda Krupa 2r.
17.00 +Teodor Marta Kowalscy Wacław Cepa

Piątek 7.15 +Matki Ojców Różańcowych
Tokarzew 17.00 +Czesław Mazur – od Zofii i Marka Hołosióe, Marii
i Henryka Pawlaków,Danuty i Jana Płonków, Marty
i Krystiana Hołosiów, Agnieszki i Daniela Białczyków

Sobota 8.00 ZA Parafian
18.00 W 18.ur. i chrztu Sebastiana Kałużów

Niedziela 7.30 +Józef Gocha – od sąsiadów
Tokarzew 9.30 +Anna Snela
11.00 O Boże błogosławieństwo i szczęśliwe rozwiązanie dla
Dominiki i Rafała
15.00 Godzina Miłosierdzia i spotkanie przy żłóbku


Ogłoszenia parafialne

1. Składam serdeczne podziękowanie za pomoc w świątecznym wystroju kościoła:pani Jolancie Jędreckiej i pani Dance Dobrzyńskiej, pp Jędreckirmu Kozanowi Karolowi, Mateuszowi Nikodemowi i ks. Wikariuszowi

2. Jutro w poniedziałek spotkanie I kręgu o g. 19.00

3. O sprzątanie kościoła proszę kolejna grupę z Domanina.

4. Odwiedziny duszpasterskie w Tokarzewie w poniedziałek 29 XII od g. 10.00. Początek : jeden kpł. od Wygody Tokarskiej, drugi o pp Krzaków, trzeci od pp Grzelaków

5. Wtorek 30 XII Rudniczysko g. 10.00: jeden od pp Jeżewskich , drugi od pp Kowalczyków

6. Piątek 2 stycznia : 1) Źródelnia, Jadwiszka, Bekalarka od pp Adamusiaków g.10.00 2) Domanin Wieś z dwóch stron g. 10.00

7. Sobota 3 stycznia; 1)Domanin Blok, 2) Domanin od pana Zakręta do Piaseckich g.10 .00

8. Poniedziałek 5 stycznia: 1) Mechnice Pustkowie od pp Dukiewiczów, Świderskich, Żureckich itd. 2) od szkoły, 3.od pp Sztuckich

9. Na dalsze trasy w miarę możliwości prosimy o samochód