Zarząd Bractwa Św. Idziego składa serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji Koncertu Piosenki Religijnej „Ogrody Św. Idziego”; p. Annie Chrząstowskiej, p. Ewie Duchnik, p. Dorocie Dębek i firmom: Kromex- Kępno, KRAWIEC–Doruchów, sklep JUSTYNA- Mikorzyn, p. J Wrzalskiej oraz wsparcie działań Bractwa podczas uroczystości odpustowych: p. Rafałowi Szczepaniakowi, p. Kazimierzowi Pałce, p. Leszkowi, p. Tadeuszowi Wachowiakom, wspólnocie Domowego Kościoła: Rybczyńskim, Kubiaczykom, Dębkom, Ogórkiewiczom, Kałużom, Wiśniewskim, Cierpikom, Życińskim, Skibom członkom Bractwa Św. Idziego: D Szczepaniak , G Chrząstowskiej, , I Dirbach, S Rachuli, M Ilskiej, R Steinert, p. Wróblom, M Kowalczyk, J Kubiak, R Nikodemowi, K Jeżykowi, P Goździckiemu, młodzieży–wolontariuszom: B Parzybótowi, M Hebiszowi, J Dębkowi oraz absolwentom i uczniom ZS w Mikorzynie.

DZIĘKUJEMY