Projekt "W poszukiwaniu tożsamości", realizowany przez Stowarzyszenie Bractwo Św. Idziego przy wsparciu Zarządu Powiatu Kępińskiego, miał na celu ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, poprzez zarejestrowanie 3 wydarzeń religijnych w parafii Mikorzyn tj.: Boże Ciało", dożynki parafialne -15 sierpnia, uroczystości odpustowe: 24.08-1.09. Wymienione wydarzenia są charakterystyczne w uzewnętrznianiu tożsamości religijnej.  W parafii Mikorzyn wydarzenia te są wyjątkowe, ze względu na bardzo duże(póki co) zaangażowanie społeczności lokalnej w przygotowanie tych uroczystości. Działania projektu skierowane były do  młodych ludzi, by rozbudzić w nich poczucie odpowiedzialności za kultywowanie tradycji, która jest elementem tożsamości narodowej i kulturalnej.

Bezpośrednimi adresatami projektu byli  pasjonaci fotografowania, którzy zostali  profesjonalnie przygotowani, poprzez udział w warsztatach fotograficznych, do wykonania zadania tj. przygotowanie dokumentacji zdjęciowej z w/w wydarzeń. Pośrednimi adresatami będą mieszkańcy parafii Mikorzyn, dzieci i młodzież Zespołu Szkół w Mikorzynie.

Podsumowanie projektu odbyło się 11 listopada podczas uroczystych obchodów Święta Niepodległości w Sanktuarium Św. Idziego w Mikorzynie. Przy wspaniałej patriotycznej oprawie –wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, nastąpiło otwarcie wystawy fotografii z projektu                     „W poszukiwaniu tożsamości”, wyróżnienie autorów prac, oraz wręczenie albumów(materialnego efektu projektu) przedstawicielom: szkoły, parafii, oraz biblioteki publicznej w Mikorzynie. Materiał zdjęciowy w załączonej galerii.

Zarząd Stowarzyszenia Bractwo Św. Idziego w Mikorzynie dziękuje:

- Zarządowi Powiatu Kępińskiego za wsparcie realizacji projektu,

- ks. Proboszczowi Parafii Św. Idziego za pomoc w promocji projektu,

- Pani Annie Chrząstowskiej, Grażynie Chrząstowskiej, Dorocie Szczepaniak za przygotowanie  albumu do druku.