Pielgrzymowanie to uczestniczenie w żywym Kościele

Piesza pielgrzymka do Matki Bożej w Tokarzewie zainicjowana przez stowarzyszenie Bractwo św. Idziego 3 maja 2018r. pragnąc uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości wyruszyliśmy pieszą pielgrzymką do Tokarzewa, by podziękować Matce Bożej za opiekę nad naszą parafią i Ojczyzną. Pogoda była przepiękna, szliśmy wśród pól i lasów, przy śpiewie ptaków odmawiając modlitwę różańcową i śpiewając pieśni maryjne. Przed figurą Matki Bożej w kaplicy w Tokarzewie ks. proboszcz zawierzył cała naszą parafię Maryi, a my ofiarowaliśmy Jej bukiet róż. Następnie uczestniczyliśmy w sumie odpustowej, której przewodniczył ks. Piotr Kowalek, proboszcz parafii pw. Świętej Jadwigi Królowej w Ostrzeszowie.

W imieniu grupy pielgrzymów bardzo dziękujemy mieszkańcom Tokarzewa za prawdziwie królewskie przyjęcie kawą i domowymi wypiekami.

Zapraszamy już za rok na kolejną pieszą pielgrzymkę do Matki Bożej w Tokarzewie! My już jesteśmy umówieni!