Co roku w naszej parafii ma miejsce ważne wydarzenie – to odpust św. Idziego. Wstępem do tej uroczystości jest cykliczna impreza – „Ogrody św. Idziego”, które odbywają się w ostatnią sobotę sierpnia. Tegoroczne święto realizowane było zgodnie z założeniami projektu „Bractwa św. Idziego”, które każdego roku włącza do współpracy szkolną młodzież.
Podejmując się realizacji tego projektu, podzieliliśmy się na kilka grup, które działały w odpowiednich obszarach: wolontariusze i harcerze, aktorzy, chórzyści, dziennikarze. Wszystkie zespoły współpracowały ze sobą i już na kilka dni przed Ogrodami św. Idziego odbyły się 3 spotkania robocze. Miały miejsce próby chóru i spektaklu teatralnego, który nawiązywał do 1050. rocznicy chrztu Polski i legendy o św. Idzim. Każda z grup działała bardzo aktywnie.
Wolontariusze i harcerze przygotowali na terenie przykościelnych ogrodów miejsca dla widowni, pomagali przyrządzić potrawy i herbatę w kuchni. Podczas imprezy zajęli się poczęstunkiem, obsługiwali grill. Ważna funkcja, której się podjęli, to również pilnowanie porządku, pełnienie funkcji „aniołów stróżów”. W trakcie koncertu nasza młodzież rozdawała gościom świeczki z karteczkami, które stanowiły dla każdy symbol i pamiątkę chrztu świętego. Wolontariusze i harcerze zajęli się także sprzątaniem miejsca, gdzie odbywały się Ogrody.
Grupa chórzystek zaśpiewała hymn „Ogrody św. Idziego”, który był uroczystym wstępem naszej uroczystości i zachęcał do wspólnego przeżywania tego święta. Już podczas koncertu solistka chóru, Magdalena Bartosiewicz, wykonała pieśń „Ave Maryja Jasnogórska”. Warto podkreślić, że do udziału w występie zaproszeni byli również soliści z okolicznych miejscowości i gwiazda wieczoru- Poldek Twardowski z zespołem.
Aktorzy, uczestniczący w próbach, zajmowali się przygotowaniem strojów i rekwizytów, które wzbogaciły sztukę (m. in.: trąby, wykonane z tekturowych tub i zmiętego szarego papieru, hełmy dla wojów, tiara i pastorał dla biskupa, chrzcielnica z szarego papieru imitującego kamień). Inscenizacja, na podstawie autorskiego scenariusza, dotyczyła chrystianizacji Polski i przedstawiała legendę o patronie uroczystości – św. Idzim. Występ był przygotowany profesjonalnie, cieszył się zainteresowaniem widowni i w opinii gości stanowił reklamę naszej szkoły.
Uroczystość zakończyła msza św., która zgromadziła wiernych w świątyni.
Podczas parafialnego święta niemałe zadanie do spełnienia miała grupa dziennikarzy. Młodzież zajęła się dokumentacją całego przedsięwzięcia. Jeszcze przed Ogrodami św. Idziego sekcja opracowała projekt plakatu razem z grafikiem komputerowym - Anną Kujawą, także wolontariuszem. Plakaty te zostały wydrukowane w drukarni, a następnie przez nas rozwieszone i przekazane do rozwieszenia w Kępnie, Ostrzeszowie i okolicznych miejscowościach. Robiliśmy zdjęcia, które wzbogaciły internetową kronikę i wpisy na facebooku. Redaktorzy uwiecznili nasze święto, tworząc niniejsze sprawozdanie. Dodatkowo, uroczystość transmitowana była na żywo w telewizji internetowej „Dom Józefa” i w „Radiu Rodzina”.
Spotkanie młodzieży, biorącej udział w „Ogrodach św. Idziego”, które odbyło już po rozpoczęciu roku szkolnego, stanowiło dla nas możliwość podsumowania i przedyskutowania sposobu realizacji zadań, których podjęliśmy się. Przede wszystkim odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, co takie działania nam dały.
• Poznaliśmy zasady organizacji takich wydarzeń jak koncert, dowiedzieliśmy się, jak ważna jest reklama (plakaty, ogłoszenia w Internecie, radiu), przygotowanie odpowiedniego miejsca dla takiego wydarzenia: scenografia, widownia, nagłośnienie i oświetlenie – miejsce plenerowe, dbałość o dobre samopoczucie artystów i widzów (przygotowanie poczęstunku) oraz ich bezpieczeństwo (opieka medyczna). Każde takie wydarzenie należy bardzo dokładnie przygotować, pamiętając także o sprzątaniu miejsca, gdzie odbywał się koncert.
• Niewątpliwie, pogłębiliśmy wiedzę o św. Idzim i chrystianizacji Polski.
• Jednomyślnie podkreślaliśmy, że uczestnictwo w tej uroczystości pozwoliło nam wspólnie, aktywnie i miło spędzić czas.
• Poczuliśmy się odpowiedzialni, ważni i silni.
• Mieliśmy możliwość uczestniczenia w wydarzeniu, poprzez obcowanie z Kulturą na żywo. Koncert, który współtworzyliśmy był na wysokim poziomie artystycznym z udziałem profesjonalnych artystów, Pana Poldka Twardowskiego znaliśmy wcześniej tylko z telewizji i Internetu jako organizatora krajowych wydarzeń muzycznych – na stadionie INEA w Poznaniu 1050. rocznica Chrztu Polski, lub współorganizatora koncertu w Rzeszowie „Jednego serca, jednego ducha”. Zaproszenie takich artystów, muzyków to możliwość obcowania z Kulturą (nie tylko jako widzowie, ale także aktywni uczestnicy), z którą kontakt dla nas, z małych miejscowości, jest ograniczony.
• Udział w tym wydarzeniu pozwolił nam otworzyć się, pokazać szerokiej publiczności, zaprezentowaliśmy liczne talenty, zdolności twórcze. Możliwość wzięcia udziału w realizacji projektu niewątpliwie pomogła nam te zdolności rozwinąć.
Wiemy, że gotowi jesteśmy na takie wyzwania, ponieważ kwitną w nas „Ogrody św. Idziego”.