Intencje mszalne

Niedziela 7.30 +Stanisława Lewek i Marian Rybczyński
Tokarzew 9.30 +Andrzej Marianna Kosik , Wojciech Jadwiga Mergis,
Małgorzata Kosik, Bogumił Jajko
11.00 +Genowefa Krupa – od córki Małgorzaty z mężem
15.00 Godzina Miłosierdzia /spotkanie III kręgu

Poniedziałek 7.15 1.+Jadwiga Kowalińska – od r. Nikodemów
2.+Zofia Czechlowska – od Krzysztofa Żureckiego z rodz

Wtorek 11.00 pogrzeb +Stanisław Krzywiźniak
18.00 Nowenna w intencjach za zmarłych
+kapłanów, Członków Bractwa św. Idziego, Pielgrzymów, z naszych rodzin:
+Władysława Łagoda – od r. Łagodów z Rogaszyc
+Czesław wróbel
+Jan Peliński – od kolegów Grzegorza z Firmy Stigelmayer
+Kazimierz Kemski 9r.
+Zofia Czechlowska –od Anny Wardęga, Marii Burneckiej, Zofii Cierlak z rodz
+Krystyna Skiba, Franciszka Franciszek Skibów, Pelagia Józef i syn Józef 14r.
Cierlak, Stanisław Górecki, Marian Parzybót
+Stefania Ogrodowiak – od Le4szczyńskich i Tęsiorowskich
+Mieczysław Kraus – od Mariana Klagi
+Zbigniew Kozłowski – od Romana Kozicy z rodziną
+Franciszek Hoiński- od Kwaśników i Hebiszów z Tokarzewa
+Marian Zakręt – od wnuka Jarka
+Jan Olszewski – od Renaty i Jarka Kolebskich
+Genowefa Krupa – od Łabudów i Janiszewskich z Doruchowa

Środa 7.15 1.+Władysława Łagoda – od r. Wrzalskich z Kępna
2. +Jan Peliński – od sąsiadów Kłosińskich

Czwartek 17.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 +Jadwiga Józef Dobrzyńscy, Edward Kanclerz

Piątek 7.15 +Stefania Ogrodowiak – od cz. Rodzin z Nowego Osiedla

Sobota 18.00 +Władysław , Rafał Krupa
i Genowefa Krupa – od wnuczki Moniki z Krzysiem

Niedziela 7.30 Za Parafian
Tokarzew 9.30 +Arkadiusz Pustkowski , Agnieszka i Wojciech
11.00 +Alicja Edward Goździccy
15.00 Godzina Miłosierdzia


Ogłoszenia parafialne

W Kościele rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
1. Przed kościołem aktualna prasa i książka.
2. O sprzątanie kościoła proszę Parafian z Osiedla 700- lecia
3. W piątek o g. 19.00 spotkanie II kręgu rodzin.