Intencje mszalne

Niedziela 7.30 +Wiktoria Franciszek Piotr Jakubczyk, Józef Irena Lidia
Marek Makowscy
Tokarzew 9.30 +Ludwika 6r. Wojciech Marek Kazimiera Krowiccy
i dziadków z obu str
11.00 +Stefania Ogrodowiak – od Bernarda Fiszera z żoną
i Barbary i Zbigniewa Ćwikła
15.00 Godzina Miłosierdzia

Poniedziałek Wigilia Bożego Narodzenia
Tokarzew 22.00 +Leon Jarosław Cieśla i ++ z rodziny
24.00 ZAPARAFIAN

Wtorek BOŻE NARODZENIE
Tokarzew 9.30 +Franciszek Hoiński – od Ojców Żywego Różańca
11.00 +Agata Krzywiźniak
15.00 Spotkanie przy żłóbku

Środa Boże Narodzenie
7.30 +Piotr Jakubczyk i Krystyna Zuwała
Tokarzew 9.30 +Dawid Anna Jan Jeżyk Krystyna Karol Braun Anna
Andrzej Trzeciak, Mirosław Turek
11.00 +Józef 32r. Jadwiga Ludwik Kazimierz Stanisław Maria
Żureccy, Weronika Stanisław Szyszka Marian Maria
Kazimierz Kowalczyk, Jan Wrobel i ++ z r.
Ogrodowiaków, Żureckich i Szyszków
15.00 Spotkanie przy żłóbku

Czwartek 18.00 1.+Krystyna Maria Ewa Rybczyńscy, Mieczysław
Pastusiak i ++ dziadków
2.+Kazimierz Jeziorny – od r. Małolepszych i
Frankowskich z Przytocznicy

Piątek 16.00 1.+Mieczysław Kraus – od Marianny Janickiej i syna
Waldka z rodziną
2.+Stefania Ogrodowiak – od Stowarzyszenia Bractwo
św. Idziego
Wmurowanie kapsuły czasu i koncert w Domu strażaka

Sobota 18.00 1.+Kazimierz Jeziorny – od Danuty i Marcina Łakomych
2. Marian Zakręt – od mieszkańców Domanina

Niedziela 7.30 +Zofia Czechlowska – od r. Stawskich Wróblów,
Szmatów Wrzalskich Jakubczyków, i Jacka Majchrzaka
z żoną
Tokarzew 9.30 +Jan Krzak i ++ z rodziny
11.00 +Jadwiga Kowalińska – od bratowych: Władysławy
Krystyny i Marii z rodzinami
15.00 Godzina Miłosierdzia i żłóbek

Ogłoszenia parafialne

1. Składam serdeczne podziękowanie za ofiarowanie drzewek świątecznych do kościoła pp Pustkowskiemu Ryszardowi i Tadeuszowi Kałuży oraz Janowi Nikodemowi. Dwie choinki użyczyliśmy - jedną do Rogaszyc i jedną na salę strażacką. Dziękuję za pomoc w załadunku i transporcie: pan Sławek Tomaszewski, Edward Mencel, Paweł Lis i Arek Wrobel. Za pomoc w postawieniu ich w kościele panom: Romanowi Konarskiemu ,Janowi Szczepaniak, Edkowi Menclowi Krystianowi Jeżykowi, Jarkowi Jędreckiemu, Andrzejowi Żureckiemu, Karolowi Kozanowi, Arkowi Wroblowi, Zenkowi Rybakowi.
Za powieszenie lampek pp Jedreckiemu i Kozanowi, wystrój żłóbka paniom Goździckiej, Jędreckiej i Dance Dobrzyńskiej, za nowe oprawy do choinek p. Adamowi Rybczyńskiemu, p Romanowi za prace związane z elektrycznością.
Dziękuję p. Jarkowi Duchnikowi za przygotowanie. Miejsca na kapsułę czasu. P Larowi z Rudniczyska i Kuźnikowi z Kępna za ofiarowanie płyt do zamurowania kapsuły

2. Przed kościołem aktualna prasa, opłatki. W poniedziałek można zabrać ogień z groty betlejemskiej

3. W czwartek o 19.00 spotkanie I kręgu D Kła o g. 19.00 , w piątek II po koncercie na salce.

4. O sprzątanie proszę Parafian (4 nr domów) z Leśnej

5. Odwiedziny duszpasterskie

1. czwartek 27 grudnia g. 9.30 Tokarzew od Kaplicy do pp Krzak
2. piątek 28 grudnia g.9.30 Tokarzew od pp Pustkowskich , szkoła Piaski, Grzelak
3. sobota 29 grudnia g.9.30 1.Wygoda Tok. do kaplicy
2. Od szosy Doruchowskiej – od pp Kraus do p Frasa
4. Niedziela 30 grudnia g. 13.30 Rudniczysko -od pana Jeżewskiego do pp Lar
5. środa 2 stycznia 1. g.9.30 od .pp Adamusiak, Źródelnia , Bekalarka do pp Łuczak
2. g.14.00 Pustkowie Doruchowskie –od pp Pustkowskich do Nawrotów