Intencje mszalne

Niedziela 7.30 +Jadwiga Brylak – od sąsiadów
Tokarzew 9.30 Za Parafian
11.00 O łaskę rodzicielstwa dla Pauliny i Daniela
15.00 Godzina Miłosierdzia

Poniedziałek 7.15 1.+Katarzyna Antoni Wyryma, Wiktoria Antoni Cieplik
2.+Jadwiga Brylak – od syna Eugeniusza z żoną
11.00 +Janina Jokiel – pogrzebowa
Wtorek 18.00 1.Nowenna w intencjach za zmarłych:
+kapłanów, Członków Bractwa św. Idziego , Pielgrzymów, z naszych rodzin:
+Jan Krzak – od Grażyny Małolepszej z Olą, Moniki Krzysztofa Matysiak
+Władysława Walczak – od siostry Anny Mieszała z rodziną
+Mieczysław Szewczyk – od r. Iwańskich z Siedlikowa
+Irena Szczepaniak – od zięcia Henia i wnuka Arka
+Mieczysław Chwalisz – od Związku Emerytów i Rencistów z Doruchowa
+Zofia Konarska – od Barbary i Andrzeja Ilskich z Mikstatu4
+Ludwik Mencel – od Stanisława Rybczyńskiego z r. Jadzi Moska i rodziny
Kempów z mamą
+Alojzy Ćwiek – od r. Bolków ze Spóla
+Kazimierz Osiecki – od r. Przybyłów z Torzeńca
+Dariusz Kolanek – od brata Mirka z rodzinż

2. O Boże błogosławieństwo i dar potomstwa dla Arlety i Sławomira

Środa 7.15 1.+ Mieczysław Szewczyk – od siostrzenic Marii
Dąbrowskiej i Danuty Wądłowskiej z rodzinami
2.+Dariusz Kolanek – od mamy
Czwartek 17.00 +Halina Żymełka – od r. Jędreckich
17.30 Adoracja – prowadzi Rudniczysko
18.00 +Stanisław Nawrot – od wnuka Tomka z rodziną
i Ryszarda Mazura z rodziną
Piątek 7.15 ++Matki i Ojców Różańcowych
Szkolna 11.50 +Halina Żymełka – od Pracowników i Emerytów Szkoły
w Mikorzynie
Tokarzew 17.00 +Arkadiusz Piszczyński – od r. Wróblów, Cieślów,
Szczepaniaków, Płachtów, Rosiejków i Tadeusza Nowickiego z rodziną
Sobota 18.00 1. Jan Świtoń 2r.
2. Za Parafian

Niedziela 7.30 +Franciszek 24r. Anastazja i Stanisław Osieccy
Tokarzew 9.30 + Waldemar Banaś – od r. Frasów z Tokarzewa, Ireny
Oleś , Ogórkiewiczów z Olszyny i Walerii Fras
11.00 +Jadwiga 12r. Ludwik 19r.Kazimierz Józef Żureccy,
Marian Kowalczyk i ++ z rodziny
18.00 Msza św. z modlitwą o uzdrowienie w kontekście
czasu modlitwy za zmarłych
15.00 Godzina Miłosierdzia

Ogłoszenia parafialne

1. Można składać zaduszki jednorazowe do skarbony przed ołtarzem a całoroczne na probostwie przez listopad.
2. Przed kościołem, aktualna prasa.
3. O sprzątanie kościoła proszę ostatnia grupę z Mechnic następnie Mikorzyn –Osiedle Wysznowskie.
4. W tym tygodniu I czwartek i piątek miesiąca. Godzinę św. w czwartek prowadzą parafianie z Rudniczyska
5. Dziękuję p. Janowi Wróblowi za utrzymywanie porządku na cmentarzu. Dziękuje za pomalowanie krzyża na cmentarzu p. Pawłowi Florczakowi
6. Za tydzień kandydaci na ministrantów maja przyjęcie do grona

Copyright © Sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie
Webmaster: Katolicki.net | Hosting: Kylos